Bezpečnější a rychlejší cestování po dvojkolejné železniční trati

Kdysi pomalá jednokolejná železniční trať v jižních Čechách prodělala v nedávné době celkovou rekonstrukci a nyní nabízí rychlejší, 15,7 km dlouhý úsek dvojkolejné trati, čímž přispívá k větší konkurenceschopnosti železničního sektoru a nabízí cestujícím schůdnou, ekologicky příznivou alternativu.

Další nástroje

 

Projekty jako tento pomáhají EU, aby se do roku 2020 stala inteligentní, udržitelnou ekonomikou podporující začlenění, jak je stanoveno ve strategii EU 2020 pro růst. EU čelí některým náročným výzvám, jakými jsou stárnutí obyvatelstva, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla a potřeba větší inovace, která nastolí rovnováhu mezi hospodářským růstem a zhoršováním životního prostředí a zajistí zásoby bezpečné a čisté energie. Projekty regionální politiky v celé EU hrají při řešení těchto a mnoha dalších výzev klíčovou úlohu tím, že realizují projekty zaměřené na vytváření pracovních míst, zvyšování úspěšnosti vzdělání, rozvoj zdrojů obnovitelné energie, zvýšení produktivity a zajištění přístupu k příležitostem pro všechny občany. Projekty a regiony hrají v tomto procesu hlavní roli vytvářením skutečných výsledků přispívajících k dosažení klíčových cílů strategie.

Díky rychlostem až 160 km/h, novým přejezdům, protihlukovým stěnám, propustkám a ostrůvkovým nástupištím zkrátila nová infrastruktura cestovní časy a umožnila cestujícím snazší a bezpečnější přístup k vlakům.

Zelená pro udržitelnou dopravu

Úsek, který byl v rámci tohoto projektu rekonstruován, tvoří součást 4. národního železničního koridoru (Děčín státní hranice – Praha – Benešov u Prahy – Tábor – České Budějovice – Horní Dvořiště). Hlavním cílem projektu Správy železniční dopravní cesty České republiky bylo prostřednictvím modernizace tohoto úseku železniční trati vytvořit chytré a udržitelné dopravní řešení a povzbudit obyvatelstvo k přechodu ze silniční na železniční dopravu.

Rychlá změna

Zmiňovaný úsek trati býval elektrifikovanou jednokolejnou tratí. Modernizační práce spočívaly kromě položení 15,7 km dvojkolejné trati také v provedení úpravy a rekonstrukce železničního spodku, rekonstrukce kolejového svršku, výstavby odvodňovacích systémů na mostech železničních přejezdů, modernizaci kontrolního a komunikačního vybavení a vybudování nové trafostanice. Pohodlný a bezbariérový přístup k vlaku také pomohla zajistit rekonstrukce kolejišť na železničních nádražích v Plané nad Lužnicí a v Táboře (včetně výstavby podchodů a ostrůvkových nástupišť).

Vlaky s naklápěcí skříní mohou nyní na nové trati cestovat rychlostí až 160 km/h a standardní vlaky rychlostí 110 km/h. Kromě zrychlení souprav bylo v rámci projektu vybudováno 16 km propustek, 3 km přejezdů, 30,78 km elektrifikace a skoro 6 km protihlukových stěn. Dalším rozšířením možností, které jsou cestujícím v regionu k dispozici, je nově stojící železniční zastávka „Tábor - Čápův Dvůr“ pyšnící se nástupišti v délce 140 m.

Datum konceptu

22/08/2011