Česká republika – nové silniční spojení mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na podporu regionální ekonomiky

Investice EU do výstavby dvouproudového silničního úseku dlouhého 7,64 km a spojujícího silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou posiluje konkurenceschopnost regionu a napomáhá rozvoji cestovního ruchu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v tomto důležitém pohraničním regionu na severu České republiky. 

Další nástroje

 

Úsek silnice I/35 z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou je poslední částí výstavby silniční sítě mezi Libercem a státní hranicí s Německem a Polskem. V Libereckém kraji žije zhruba 500 000 obyvatel.

Tento úsek je součástí trasy R35/I/35, důležité spojnice mezi vnitrostátní silniční sítí České republiky a celoevropskou dálniční sítí TEN-T. Trasa R35/I/35 spojuje dálnici D47 (D1) u Olomouce s dálnicí D11 u Hradce Králové a pokračuje až do Německa a Polska.

Podpora konkurenceschopnosti, cestovního ruchu a investic

Dokončení tohoto úseku přispívá k posílení konkurenceschopnosti oblastí a pomáhá rozvíjet regionální a vnitrostátní cestovní ruch. Propaguje i zájmy investorů z hlediska přípravy průmyslových, hospodářských a obytných zón v oblastech. Dalším cílem je zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

Součástí prací na dvouproudovém úseku dlouhém 7,64 km a spojujícím silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou je výstavba dvou křižovatek, jedenácti mostů o celkové délce 826 m, dvou protihlukových stěn a tří podpěrných stěn společně s přemístěním a úpravou dalších silnic na trase.

Silnice zůstane ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR). Provoz silnice, její údržbu a opravy zajišťuje liberecká pobočka ŘSD. 

Celkové investice a financování z EU 

Celkové náklady na projekt „Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou“ činí 86 053 303 EUR a celkové způsobilé náklady jsou vyčísleny na 81 993 368 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl částkou 69 694 362 EUR prostřednictvím operačního programu „Doprava“ na programové období 2007–2013. Investice spadá do priority „Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T“.

Datum konceptu

03/06/2016