Obchvat ulehčí obydleným oblastem

Projekt na výstavbu obchvatu města Moravské Budějovice slibuje zvýšení bezpečnosti silnic a plynulejší dopravu. Místní prostředí bude z obchvatu také těžit, protože doprava bude vedena mimo obydlené oblasti.

Další nástroje

 

Práce zahrnují přemístění a vylepšení silnice první třídy I/38, která vede městem. Stará silnice zůstane zachována a bude sloužit místní dopravě. Projekt vyžaduje výstavbu 6,3 km dlouhého úseku dvouproudové vozovky. K plynulosti a bezpečnosti dopravy přispěje také vybudování víceúrovňových křižovatek. Projekt počítá s výstavbou pěti mostů a jedné stykové křižovatky a dále s přemístěním několika komunikací druhé a třetí třídy. Bude postavena 3 metry vysoká protihluková stěna, která sníží hladinu hluku v přilehlých obydlených oblastech.

Nová komunikace bude začínat za obcí Litohoř, kde se napojí na stávající komunikaci. Dále povede z Moravských Budějovic na západ a blízko hranic s krajem Vysočina na jihovýchodě se opět napojí na původní komunikaci.

Rozšíření

Projekt je součástí širšího plánu modernizace silnice I/38 (dálnice D1 z Jihlavy do Znojma). Další části modernizace silnice I/38 budou s projektem spojeny. Součástí širšího plánu jsou obchvaty měst Jakubov, Želetava a Dlouhá Brtnice, víceúrovňová křižovatka ve městě Kasárna a komunikace Jihlava – Stonařov. Je však třeba poznamenat, že projekt obchvatu Moravských Budějovic není technicky ani finančně závislý na ostatních částech plánované modernizace.

Silniční infrastrukturu v České republice vlastní stát a majetek spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Provoz, údržbu a opravy projektu bude řešit ŘSD prostřednictvím organizace Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina, která sídlí v Jihlavě. Tyto činnosti budou financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Očekává se, že projekt vytvoří 68 pracovních míst ve fázi implementace.

Celkové náklady a financování z EU

Projekt „Road I/38 Moravské Budějovice – bypass“ (Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat) počítá s náklady ve výši 53 321 890 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 45 323 606 EUR.

Datum konceptu

11/07/2012