Budování přeshraniční spolupráce v příhraničních oblastech Slovenska a České republiky

Projekt „Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční spolupráce“ vytváří síť v příhraničním regionu Slovenska a České republiky a zaměřuje se především na environmentální vzdělávání a osvětu. 

Další nástroje

 

" Projekt vytvořil dobře fungující přeshraniční síť, která se úspěšně zaměřila na udržení spolupráce mezi regionálními a lokálními hráči na poli environmentálního vzdělávání a osvěty. "

Zuzana Máčeková, vedoucí projektu

Přestože města v příhraničním regionu kdysi byla součástí jednoho státu, od rozdělení bývalého Československa se čím dál víc vzdalují, což vede k všeobecně nedostatečné spolupráci v několika důležitých oblastech politik. 

Projekt Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční spolupráce si s tímto vědomím vytyčil cíl vytvořit příhraniční síť regionálních a lokálních hráčů, přičemž klade zvláštní důraz na environmentální vzdělávání a osvětu. 

Například příroda hranice států nezná, a spolupráce obou zemí je tak nutná k tomu, aby se co nejlépe řešily otázky životního prostředí, které ovlivňují obě strany hranice. Podobně tyto příhraniční oblasti díky společné historii sdílejí jedinečnou společnou kulturu, kterou lze zachovat pouze tehdy, budou-li obě země spolupracovat.

Vstříc udržitelné spolupráci

Podle koordinátorů projektu bylo nezbytné podpořit vytvoření nových vztahů založených na partnerské spolupráci, které se budou dále rozvíjet a nakonec povedou k udržitelné integraci politik a aktivit. Tyto probíhající aktivity měly následně pomoci překonat tradiční administrativní a kulturní bariéry, které česko slovenské spolupráci bránily. 

Projekt byl spuštěn ve městech Slavičín, Uhrovec, Modrá a Tupesy, které se rozhodly pořádat společná setkání a položit tak základy bližší spolupráci. Společná setkání brzy přinesla viditelné výsledky a začala zahrnovat širší regionální oblast. Rozšířil se i cíl projektu – prosazovat intenzivní spolupráci mezi regionálními hráči a přijít s plánem na to, jak překonat příhraniční bariéry předáváním informací a zkušeností z oblasti vzdělávání, zejména pak environmentálního vzdělávání a osvěty. 

Příhraniční identita 

Přestože hlavním cílem projektu bylo vytvořit nové, jedinečné přeshraniční tradice, podařilo se mu mnohem více. Nakonec se díky projektu zvýšila míra osvěty, zavedly se inovativní metody spolupráce, v oblasti se zlepšily všeobecné životní podmínky a snad nejdůležitějším úspěchem je, že se spojili obyvatelé příhraničí a dali vzniknout jednotnému smyslu pro identitu.    

Přímým důsledkem projektových snah je podle koordinátorů skutečnost, že v regionu nyní fungují nová partnerství, která přispěla k propojení kultur a vzniku nových přátelství. Například rozhodnutí vydat vzdělávací materiály v obou jazycích vedlo ke snížení jazykových bariér, což dále přispělo k vzájemné výměně zkušeností mezi českými a slovenskými pedagogy. Na základě této výměny pak mohli pedagogové zdokonalit metody výuky a díky tomu zvýšit míru osvěty místních obyvatel. 

Projekt také usnadnil koordinaci svozu odpadu, což vedlo k udržitelnějšímu systému životního prostředí na obou stranách hranice. Oba regiony navíc spojily síly na poli turismu a dosáhly tak zvýšení počtu turistů – a tržeb – pro všechny.     

Celkové investice a financování z EU 

Celková investice do projektu „Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční spolupráce“ činí 341 003 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Slovensko – Česká republika“ v programovém období 2007–2013 částkou 263 733 eur. Investice spadá pod prioritu „Podpora sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a spolupráce v příhraničním regionu“. 

Datum konceptu

31/08/2016