Rozšíření kanalizace v Brně

S cílem zlepšit kvalitu kanalizační sítě v brněnské aglomeraci bude vybudováno celkem 12 987 metrů nových kanalizačních potrubí a 11 753 metrů stávající kanalizační sítě bude zrekonstruováno.

Další nástroje

 

Projekt je složen ze 13 investičních podprojektů, které mají dokončit a zmodernizovat hlavní kanalizační potrubí a související systémy v několika čtvrtích města. Po dokončení bude k síti nově připojeno 3 475 obyvatel.

Stop vypouštění znečisťujících odpadních vod

Projekt zahrnuje aglomeraci Brno a Brno–Žebětín, což představuje celkem 479 203 obyvatel. Kromě lepší dostupnosti vylepšené kanalizační sítě bude mít projekt dopad také na omezení znečištění, které je důsledkem vypouštění do místních vodních toků, a díky tomu bude region v souladu se směrnicí 91/271/EHS o městských odpadních vodách a také s požadavky příslušných právních předpisů v České republice. Pokud jde o hospodářské výhody, v rámci projektu vznikne 415 pracovních míst pro fázi stavby (přibližně dva roky) a také jedna dlouhodobá pozice.

Čistý potrubní systém

K prvním čtyřem hlavním oblastem projektu patří modernizace hlavních kanalizačních potrubí. V rámci této části budou zmodernizována hlavní kanalizační potrubí A, C, D a E v Brně. Celková délka těchto potrubí je 7 352 metrů (včetně 2 138 metrů kanalizačních přípojek). Dále bude provedena rekonstrukce pěti existujících přepadových komor s hlavním cílem snížit znečištění unikající do Svratky a Svitavy.

V rámci druhé části se dokončí hlavní kanalizační potrubí, vybudují se dvě přepadové komory a dvě retenční nádrže, jedna kombinovaná stavba (přepadová komora propojená s retenční nádrží) v hlavním kanalizačním potrubí EI a jedna kombinovaná stavba v hlavním kanalizačním potrubí E. Hlavní kanalizační potrubí A, EI a E budou tak rozšířena celkem o 1 944 metrů (včetně 511 metrů kanalizačních přípojek).

Ve třetí části bude vybudována samostatná kanalizační síť ve čtvrti Brno–Bohunice. Po modernizaci bude část kombinované kanalizační sítě sloužit jako drenáž pro dešťovou vodu. Celková délka rekonstruované sítě bude činit 2 939 metrů splaškové kanalizace a 1 462 metrů kanalizačních přípojek.

A v rámci čtvrté části budou vybudovány kanalizační sítě ve třech čtvrtích – Tuřany, Žebětín a Ivanovice. Celkem bude vybudováno 7 277 metrů nového kanalizačního potrubí a 3 766 metrů kanalizačních přípojek, což bude znamenat nové přípojky pro 3 475 obyvatel.

Datum konceptu

27/09/2011