Informace o politice

Projekty podporované prostřednictvím regionální politiky a politiky soudržnosti EU vedou ke vzniku důležitých studií, analýz, zpráv a výstupů, které mohou posílit výměnu zkušeností, znalostí a doporučovaných postupů v celé EU. Tato databáze, kterou je možné prohledávat, byla vyvinuta primárně pro organizátory projektů, tvůrce politik a další odborníky z praxe, a to za účelem získávání informací o politice. Databáze obsahuje případové studie, zprávy z hodnocení ex-post i další souhrnné informace o projektech. Tyto dokumenty je možné prohledávat na základě níže uvedených polí.

Další nástroje