Nástroje pro podporu transferu technologií ve střední Evropě

Projekt CEBBIS – podpora inovací na základě středoevropských poboček – usnadnil komunikaci mezi výzkumníky a podniky za účelem podpory inovací v MSP.

Další nástroje

 
CEBBIS Opening Conference held in Prague on 13 September 2010. ©CEBBIS Opening Conference held in Prague on 13 September 2010. CEBBIS Opening Conference held in Prague on 13 September 2010. ©CEBBIS Opening Conference held in Prague on 13 September 2010.

" Ve všech partnerských zemích nyní máme možnost využít zkušenosti získané v jiných partnerských zemích. Pravidelně si vyměňujeme informace a zkušenosti v oblasti inovací. Mezinárodní síť navíc přináší nové příležitosti ke spolupráci. "

Stephen Taylor, výkonný ředitel pro přenos technologií ve vědeckém parku AREA Science Park v italském Terstu

Projekt podpory podnikání přivedl ke spolupráci agentury pro rozvoj, výzkumná střediska a technologické parky ze sedmi středoevropských zemí, aby pomohl překonat bariéry pro komunikaci mezi výzkumníky a podnikateli a vyhledávat řešení pro zlepšování přenosu technologií do MSP.

Síť 11 partnerů se postavila úkolu překonat překážky, které tomuto přenosu brání, jako například nedostatečnou spolupráci mezi vědeckými ústavy ve střední Evropě, nevhodné systémy financování těchto ústavů a neadekvátní řízení. Proběhla řada seminářů a konferencí, které nabídly příležitost odborníkům a zúčastněným stranám z regionu vyměňovat si své know-how.

Nástroje pro přenos a sdílení technologií

Například vědecký park AREA Science Park v Itálii nabízí svoji službu strategického technologického plánování, které pomáhá organizacím ze státní správy i soukromým organizacím těžit z výhod nových technologií. Služba obsahuje 16 různých nástrojů, včetně nástrojů, které pomáhají s řízením návrhu výrobku, vyhodnocováním poptávky, 3D vizualizací a s firemními informacemi.

Partneři CEBBIS navíc vytvořili síť regionálních center kompetence. V České republice, Maďarsku, Slovinsku a v Polsku bylo založeno pět center. Tato centra jsou „obsazena odborníky, kteří podnikům MSP nabízejí na míru šité inovativní služby na bázi IKT a metodiky pro přenos nejmodernějších technologií,“ uvádí Alessandro Deltreppo, technický koordinátor CEBBIS.

Snaha o intenzivnější spolupráci

Projekt vypracoval studie, které vedly k přípravě čtyř zpráv/manuálů a k podepsání „Smlouvy o spolupráci s politickým memorandem o řešeních pro zlepšení přenosu technologií na základě poptávky pro malé a střední podniky ve střední Evropě“.

Studie také zdůraznila potřebu nadnárodního modelu přenosu a použití znalostí v nových výrobcích, obchodních procesech a službách. Řešení, která CEBBIS navrhuje, jsou ušita na míru charakteristikám regionů zapojených do programu STŘEDNÍ EVROPA a pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost MSP na globálním trhu.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „CEBBIS – Central Europe Branch Based Innovation Support“ činila 2 046 612 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 1 654 712 EUR.