Zajímavosti z oblasti životního prostředí: Návštěvnické centrum národního parku Thayatal

Přeshraniční přístup k ochraně přírodního prostředí a rozvoj regionální turistiky.

Další nástroje

 
Vítejte do Národního parku Thayatal a Podyjí, v pozadí Návštěvnické centrum Vítejte do Národního parku Thayatal a Podyjí, v pozadí Návštěvnické centrum

Obsah


Národní park Thayatal má 26 kilometrů dlouhou společnou hranici, kterou tvoří řeka Thaya, s Národním parkem Podyjí, který leží v České republice. V roce 1991, kdy byl založen Národní park Podyjí, existovala na rakouském břehu řeky pouze malá přírodní rezervace, ale bylo rozhodnuto sladit statut obou dvou chráněných oblastí a v roce 2000 byl založen Národní park Thayatal. Kromě hlavního cíle, kterým je ochrana přírody, bylo jedním ze záměrů také podpora turistiky, která nepoškozuje přírodu, a proto vznikla potřeba vybudovat centrum, které by mohlo poskytnout potřebné informace návštěvníkům.


Přeshraniční spolupráce


Stavba a vybavení střediska pro návštěvníky byla provedena na základě partnerské spolupráce, přičemž 50% investic bylo poskytnuto z projektu INTERREG IIIA, 25% z Regionálního rozvojového fondu Spolkové země Dolní Rakousy, 12% spolufinancování z federálního ministerstva a 13% z vlastních zdrojů Národního parku. Také partnerský Národní park Podyjí poskytnul rady a podporuje.


Celý projekt byl veden externími konzultanty a díky jejich zkušenostem bylo Návštěvnické centrum dokončeno v roce 2003, a to jak v plánovaném čase tak při dodrženém rozpočtu. Během projektu nevznikly žádné významné problémy a, jako mimořádnou odměnu, bylo toto centrum v roce 2004 oceněno cenou za dokonalou dřevěnou architekturu.


Projektové aktivity


Centrum poskytuje řadu informací o životním prostředí a turistických informací a je výchozím bodem exkurzí a prohlídek parku. Ve výstavní síni se návštěvníci mohou seznámit s miliony let dlouhou historií vývoje přírodního prostředí a zúčastnit se seminářů nejen o ochraně přírody, ale také na mnoho jiných témat, týkajících se životního prostředí. Park klade zvláštní důraz na upoutání a vzdělávání dětí a mladých lidí k ochraně životního prostředí, a proto bylo vytvořeno množství aktivit pro školy a skupiny mladých lidí, které se odehrávají jak uvnitř, tak vně návštěvnického centra.


Spolupráce s českým Národním parkem je nepřetržitá. Byly upraveny cesty pro pěší turistiku, které jdou přes hranici, zvláště poté, co Rakousko a Česká republika v roce 2006 podepsali smlouvu o překračování hranic turisty. Existuje také společný program pro řízení obou parků, který je zaváděn oběma manažerskými týmy v souladu se zákony odpovídajících zemí.


Výsledky


Každoročně od otevření použilo služeb Návštěvnického centra okolo 25 000 lidí. Asi 16% z nich tvoří žáci, kteří se účastní zvláštního programu pro školy, který je obzvlášť populární během měsíců květen a červen. Dalších 25% byli lidé přicházející na exkurze a výlety po parku, dalších 17% pak návštěvníci výstav. Park je důležitou součástí regionálního rozvoje, na prvním místě z hlediska turistiky, ale také díky cenným partnerstvím s více než 40 organizacemi nebo společnostmi. Tento partnerský program, který spojuje členy na základě dobře definovaných kvalitativních kritérií, má mnoho vzájemných výhod. Všichni partneři jsou zavázáni k tomu, aby informovali své zákazníky o parku, a na oplátku jsou jejich výrobky nabízeny během různých příležitostí, konaných v Návštěvnickém centru, a v obchodě v Návštěvnickém centru.


Díky otevření centra byli zaměstnáni další tři zaměstnanci na plný úvazek a vzniklo také devět pracovních míst na krátkodobé pracovní smlouvy. Tito další členové pracovního kolektivu pomohli parku poskytovat služby o velmi vysoké úrovni, tato skutečnost byla potvrzena analýzou názorů návštěvníků. Průzkum názorů zahrnoval služby návštěvníkům, informace, vybavení, zvláštní programy pro děti, otvírací hodiny a reakci na telefonní a e-mailové požadavky. Park dosáhnul 96%, což bylo dosud nejvyšší hodnocení, jaké kdy dostala turistická zajímavost Dolních Rakous.


Dalším krokem je spolupráce s regionálním turistickým odvětvím na aktivitách, které by ve výsledku měly přinést další navýšení počtu návštěvníků.  Robert Brunner, ředitel Národního parku, věří, že „tento projekt nám dal dvě důležité lekce. Zaprvé, profesionální řízení projektu snižuje rizika a ušetří čas a peníze, a zadruhé, nikdy nepodceňujte důležitost místních turistických organizací při získávání návštěvníků vašeho projektu a vašich aktivit!“

Datum konceptu

01/06/2006