Organizace v Podunají společně pomáhají Romům vstupovat na trh práce

Projekt RARE (Romové jako zdroj lidského kapitálu) spojil 21 partnerů z osmi zemí v Podunají, v nichž vyloučenost romské populace představuje klíčový problém a důležitou politickou otázku. Cílem projektu bylo posílení sociální a ekonomické integrace Romů vytvořením mnohostranného strategického partnerství. Projekt posílil kapacitu a spolupráci aktérů, kteří mají zájem na tom, aby se Romové zapojili na trhu práce.

Další nástroje

 
The RARE project is helping the social and economic integration of the Roma people across the Danube region ©CC0 Creative Commons The RARE project is helping the social and economic integration of the Roma people across the Danube region ©CC0 Creative Commons

" Jednou z nejdůležitějších aktivit v rámci projektu RARE byla mezinárodní kampaň o Svátku práce. Ukázali jsme, že romská komunita je potřebná, aktivní a integrovaná součást evropského společenství. Představili jsme romské vzory, výjimečné romské osobnosti z celé Evropy – každodenní hrdiny, na které můžeme být všichni pyšní. Minulost Romů a Neromů se prolíná víc, než by si většina lidí pomyslela. "

Szilvia Suri, koordinátorka projektu

Odhaduje se, že v Podunají žije 5,2 milionu Romů. Mnoho z nich se stále setkává s netolerancí a diskriminací a to jim ztěžuje přístup ke vzdělání, veřejným službám a trhu práce. Projekt RARE usiloval o změnu této situace zkvalitněním některých podpůrných struktur, které jsou Romům k dispozici.

Definování klíčových problémů

Projektu se účastnili zaměstnavatelé, soukromé společnosti a státní a občanské organizace s cílem prozkoumat problémy, s nimiž se instituce a veřejné služby potýkají při snaze začlenit Romy do pracovního procesu. K úkolům patřilo mj. mapování procesních a institucionálních nedostatků v příslušných organizacích. V každé zemi byly na vnitrostátní úrovni vytvořeny a analyzovány vývojové diagramy a seznamy institucí, aby se daly najít případné způsoby spolupráce a interakce.

Tým projektu RARE vybral a zblízka poznal mnoho stávajících osvědčených metod, které vedou k dobrým výsledkům v rámci boje proti vyloučení Romů a v rámci zlepšování jejich pracovního uplatnění. Zainteresované subjekty poté vytvořily skupinky místně významných aktérů, kteří společně pracovali na iniciativách pro aktivizaci romské populace na pracovním trhu, a to včetně vytváření pilotních programů projektu RARE.

Poskytování praktické podpory

V celém Podunají byly zavedeny pilotní programy. Například v Rumunsku se 30 Romů mohlo zúčastnit kurzů čtení a psaní a také individuálního i skupinového poradenství. V současné chvíli se vyvíjejí standardizované vzdělávací kurzy v pěti oborech, které účastníkům umožní získat kvalifikaci uznávanou v celé EU.

V maďarském městě Pécs se 15 nezaměstnaných Romů zúčastnilo školicích a pracovních programů věnovaných čalounictví, tesařství a zednictví. V Srbsku je 15 nezaměstnaným Romům poskytováno školení při práci a v České republice se pilotní program zaměřuje na vyvíjení kurzů přípravy na podnikání.

Na Slovensku a v Bulharsku se zase soustředí na formování otevřenějšího přístupu zaměstnanců místních úřadů práce, obecních úřadů a dalších veřejných institucí, které pomáhají romským komunitám a uchazečům o zaměstnání. V budoucnu se rozběhnou i další pilotní programy.

Dále v rámci tohoto projektu romské osobnosti vyprávěly o Svátku práce v roce 2018 o svém pracovním životě.

Celková investice a financování EU 

Celková investice do projektu „RARE“ činí 2 039 082 eur, z toho 1 436 606 eur přispívá Evropský Fond pro regionální rozvoj a 296 612 eur přispívá nástroj předvstupní pomoci skrze program „Interreg Dabune“ na programové období 2014–2020. Investice spadá do priority „Dobře řízený region Podunají“.

 

Datum konceptu

24/06/2019