Podpora inovativních kapacit v oblasti domácí péče v osmi evropských regionech

Osm evropských regionů spojilo své síly, aby podpořilo inovace ve zdravotnictví. Projekt Interreg Europe HoCare pomohl partnerům sdílet osvědčené postupy a vypracovat akční plány, které přispívají ke zlepšení politik a poskytují nové služby pro inovativní řešení v oblasti domácí zdravotní péče. Tato spolupráce posiluje regionální inovační systémy a optimalizuje využívání strukturálních a investičních fondů EU. Výsledné inovace pomohou stárnoucí evropské populaci žít aktivněji a po delší dobu si zachovat nezávislost.

Další nástroje

 
The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project

" Projektu Interreg Europe HoCare se podařilo zlepšit nástroje politiky evropských strukturálních a investičních fondů zúčastněných regionů v oblasti elektronické zdravotní péče, a to prostřednictvím intenzivních výměn mezi partnery a příslušnými regionálními aktéry. "

Eleftherios Loizou, koordinátor projektu

Projekt HoCare spojil regiony z Kypru, Bulharska, České republiky, Litvy, Maďarska, Rumunska, Portugalska a Slovinska. 

Během první fáze projektu si regiony vyměňovaly zkušenosti a sdílely 33 osvědčených postupů, které by bylo možné napodobit s cílem zlepšit provádění politik pro inovace v oblasti domácí péče. Mezi hlavní výsledky této práce patří vypracování analýz o situaci v jednotlivých regionech, zveřejnění společných tematických studií a zpráv a pořádání 57 akcí zaměřených na zvládnutí politiky. Tak byl položen základ pro to, aby každý region vypracoval akční plány s cílem zlepšit vlastní politiky prostřednictvím podpory inovačních systémů a vytváření nových politik, produktů a služeb v oblasti domácí péče. 

V druhé fázi projektu byly zmíněné akční plány prováděny pod dohledem řídicích orgánů regionů, které mají na starosti rozdělování peněz ze strukturálních a investičních fondů. Cílem zde bylo zlepšit strategické zaměření, řízení a provádění nových projektů vyvinutých na základě plánů a současně zajistit co nejlepší využití potenciálních investic vedených EU ve výši přibližně 22 500 000 EUR.

Jak dosáhnout změny

Přístup projektu Interreg Europe HoCare již přináší pozitivní změny v politikách, které by mohly vést k inovacím v oblasti domácí péče. Například Kypr v rámci elektronického zdravotnictví testuje nové služby domácí péče poté, co se inspiroval programem provozovaným ve Slovinsku. V Bulharsku byl rozvoj telemedicínských a telezdravotnických služeb zahrnut do bulharské regionální inovační strategie. 

Model spolupráce

Projektový tým při své práci použil tzv. model čtyřlístku. Tento model spojuje uživatele služeb, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány s cílem vytvářet inovace. Taková partnerství jsou schopna dosáhnout mnohem více než jedna organizace pracující samostatně.

Videa

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu Interreg Europe HoCare činí 1 247 673 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu Interreg Europe v programovém období 2014–2020 částkou 1 041 361 EUR. Investice spadá do priority Výzkum a inovace a pod specifický cíl 1.2 – Zlepšení provádění politik pro inovace. 

 

Datum konceptu

02/12/2019