Cyklistická trasa v Tatrách nabízí přístup k přírodě i kultuře

Polsko a Slovensko společnými silami vybudovaly 60 km cyklostezek a související infrastrukturu v regionu kolem Tater. Jedná se vlastně o druhou etapu širšího plánu, který umožňuje vytvoření souboru více než 250 km cyklostezek, z nichž některé lze využívat i pro lyžování a běh. Cílem je dosáhnout toho, aby byl tento překrásný region a jeho kulturní bohatství přístupnější pro místní obyvatele i pro turisty.

Další nástroje

 
Poland and Slovakia have joined forces to construct 60 km of cycling paths and related infrastructure in the region around the Tatras mountains ©Tatras Cycling route Poland and Slovakia have joined forces to construct 60 km of cycling paths and related infrastructure in the region around the Tatras mountains ©Tatras Cycling route

" Pokud přemýšlíte o tom, jak skloubit aktivní a zdravou rekreaci s objevováním neznámých míst a jedinečných historických objektů, obdivováním nádherných scenérií a přírodní rozmanitosti, navštivte historickou, kulturní a přírodní cyklistickou trasu kolem Tater. Díky více než 160 km cyklostezek s infrastrukturou pro cyklisty nyní mohou místní obyvatelé i turisté prozkoumávat polsko-slovenský příhraniční region na kolech a navštívit místní výjimečná místa a jedinečné kulturní zajímavosti. "

Agnieszka Pyzowska, koordinátorka projektu

Kromě budování cyklostezek byla součástí této druhé etapy také výstavba 14 nových odpočívadel a bezplatného parkoviště typu Park and Ride. Pořádaly se činnosti na propagaci trasy. Provedla se důkladná úprava a rozšíření specializované webové stránky – www.szlakwokoltatr.eu. Ta nyní obsahuje komplexní informace o trase a nedalekých místních zajímavostech.

Kromě toho byly v tradičním papírovém vydání a jako elektronické knihy publikovány mapy a průvodci zaměřené na trasu a oblast, kterou pokrývá. Tým projektu uspořádal soutěž o návrh loga této cyklistické trasy. Kromě toho se v roce 2019 bude konat řada akcí pro zástupce místních orgánů a orgánů cestovního ruchu s cílem prezentovat cyklistickou trasu a představit novou infrastrukturu.

Stavíme na úspěchu

Tato práce navazuje na první etapu projektu, která byla dokončena v roce 2015. Ta poskytuje téměř 100 km stezek včetně 35km přeshraničního úseku postaveného na náspu někdejší železniční trati, která pochází až z doby Rakousko-Uherska. Během první etapy byly opraveny mosty a vybudovalo se 15 odpočívadel.

Cílem projektu je přivést do regionu kolem Tater více lidí, kteří si budou vychutnávat zdejší scenérie, historické lokality a historii. Oblast se pyšní 15 objekty, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO, ale také komplexy starých měst, centry lidového umění, hrady a dřevěnými kostelíky, které se právě v této části světa nacházejí. Nová zařízení by měla sloužit jako katalyzátor pro podnikový rozvoj v odvětvích, jako je gastronomie a ubytování, průvodcovské služby a pronájem kol a lyží.

Průzkum provozu kol odhaluje, že trasu již využívá kolem 90 000 lidí za rok. A navíc neláká jen dychtivé cyklisty. Části trasy rádi využívají i běžci, bruslaři a – v zimě – také lyžaři. Na trase se pořádají různé závody, běhy a cyklistické akce.

Projekt řídí Evropské seskupení územní spolupráce TATRY – společná polsko-slovenská právnická osoba zřízená podle práva EU.

Video

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „Cyklistická trasa kolem Tater (2. etapa)“ činí 5 892 204 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg V-A Poland-Slovakia“ v programovém období 2014–2020 částkou 4 885 762 EUR. Tato investice spadá pod prioritu „Ochrana a rozvoj přírodního environmentálního a kulturního dědictví v příhraničních oblastech“

 

Datum konceptu

22/02/2019