Polsko-slovenská multimediální muzea podporují udržitelný turismus v oblasti příhraničních rašelinišť

Multimediální muzea, která sídlí v nově zrekonstruovaných kulturních památkách, nabízejí návštěvníkům kreativní interaktivní způsob objevování rašelinišť na polsko-slovenské hranici, tedy oblasti bohaté na přírodní krásy a také spjaté s tradicemi. Cílem tohoto projektu je mimo jiné upozornit místní obyvatele a turisty na nutnost chránit rašeliniště pro budoucí generace. 

Další nástroje

 
View of Orava Castle/Oravský hrad Castle housing one of the multimedia museums © Raised Bogs View of Orava Castle/Oravský hrad Castle housing one of the multimedia museums © Raised Bogs

" Rašeliniště v příhraničním regionu mezi Polskem a Slovenskem mají bohaté přírodní a kulturní dědictví. Více informací se o tom návštěvníci všech věkových skupin mohou dozvědět prostřednictvím interaktivních obrazovek ve dvou nových muzeích. Tento projekt se zaměřením na udržitelnost upozorňuje místní obyvatele a turisty rovněž na nutnost chránit rašeliniště pro budoucí generace. "

Michał Jarończyk, tajemník městského úřadu města Czarny Dunajec

Rašeliniště, která sdílí příhraniční region Małopolskie na jihu Polska a příhraničí na středním Slovensku, představují unikátní přírodní úkaz. Vrchovištní rašeliniště mají velký význam z hlediska biologické rozmanitosti a jsou domovem vzácných rostlin a chráněných volně žijících živočichů. Rašeliniště jsou také nedílnou součástí místní kultury a každodenního života v této oblasti. Zůstávají však do značné míry nedoceněna.

Projekt „Vrchovištní rašeliniště – evropský unikát“ zpřístupňuje toto přírodní a kulturní dědictví přeshraničního regionu turistům a obyvatelům vybudováním dvou muzeí – jednoho v Polsku a druhého na Slovensku. Obě využívají multimediální nástroje, díky nimž před zraky mladých i letitých návštěvníků rašeliniště ožívají, – a pomáhají je zachovat pro příští generace.

Muzea s moderním nádechem

Muzea jsou umístěna v památkách, které byly specifickým způsobem zrekonstruovány a adaptovány. Jedno muzeum sídlí ve sto let staré tradiční dřevěné stavbě v polském městě Chochołów. Na Slovensku byla pro tento účel vybrána fara ze 17. století na nádvoří Oravského hradu.

Návštěvníci se o rašeliništích mohou dozvědět prostřednictvím vícejazyčných interaktivních obrazovek a dotykových displejů, které si pohrají s jejich smysly. Expozici tvoří multimediální mapy, simulátory, modely ve skutečné velikosti, a dokonce experimentální mikroskopy. Návštěvníky v muzeu v Chochołówě provází výstavou vyobrazení maskota rašelinišť – tetřeva. Na Oravském hradě zase mohou zblízka vidět, jak rašeliniště roste pod jejich nohama.

Workshopy zaměřené na děti a také animovaný komiks se mají postarat o to, aby si i nejmladší hosté odnášeli hodnotný, poučný zážitek. Návštěvníkům, kteří chtějí podniknout výlet do minulosti, se doporučuje, aby svou prohlídku muzea spojili s návštěvou železničního vagónu, který se kdysi používal k přepravě rašeliny a v rámci projektu byl obnoven.

Ochrana rašelinišť

Součástí projektu je rozšíření cyklistické trasy, která vede historickými, kulturními a přírodními památkami v okolí Tater. Obohacuje rekreační infrastrukturu tohoto příhraničního regionu a zvyšuje jeho atraktivitu pro turisty. Tím zase vznikají nová pracovní místa a zvyšuje se bohatství místní přeshraniční komunity. Díky vyššímu počtu návštěvníků se už nyní vliv projektu projevuje na mnoha frontách.

Projekt se rovněž zaměřuje na udržitelnost a řeší problém týkající se sladění rozsáhlejšího turistického ruchu v oblasti s řádnou ochranou rašelinišť a souvisejících památek před případným poškozením. Hraje významnou úlohu ve zvyšování povědomí o významu rašelinišť a o nutnosti chránit je pro příští generace mezi místními obyvateli a turisty – zejména pak školními dětmi.

Celková investice a financování EU 

Celková investice do projektu „Vrchovištní rašeliniště – evropský unikát“ činí 1 245 529 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg V-A – Polsko-Slovensko“ v programovém období 2014–2020 částkou 1 058 699 EUR. Investice spadá do priority „“.

 

Datum konceptu

27/09/2018