Nabourání cyklu plýtvání potravinami

Za pokrokem projektu devíti partnerů, jehož cílem je lepší nakládání s potravinovým odpadem v pěti středoevropských zemích, stojí příkladná spolupráce, novátorské využití technologií včetně z „hackathonu“ zrozené aplikace.

Další nástroje

 
STREFOWA offers a little taste of what people throw away. ©ABF-BOKU STREFOWA offers a little taste of what people throw away. ©ABF-BOKU

" Největší přínos se projeví hned zkraje roku 2018, kdy na adrese Reducefoodwaste.eu spustíme náš online nástroj, který se zaměřuje na poskytování tipů přispívajících ke snížení plýtvání potravinami v příslušných úsecích celého potravinového cyklu, od farmy po vidličku (a odpadkový koš). Tento nástroj shromáždí všechny výsledky naší práce a poznatky o plýtvání potravinami na jednom místě, což je něco, co v současnosti chybí. "

Christine Doležalová, komunikační partner pro projekt STREFOWA, Glopolis

Vzhledem k tomu, kolik lidí bojuje s tím, aby vyšli s penězi a uživili svou rodinu, je omezení plýtvání potravinami nezbytné nejen z ekonomického hlediska, ale má také důležitý etický podtón a dopad na životní prostředí – plýtvání přírodními zdroji a zbytečné emise CO2 produkované likvidací odpadu.

Projekt STREFOWA, financovaný EU, zvyšuje povědomí o této problematice a zaměřuje se na lepší odpadové hospodářství v celém potravinovém cyklu, od spotřebitelů, místních orgánů, restaurací, maloobchodníků, učitelů a zařízení zpracujících odpad.

Činy jsou více než slova

Prvořadým posláním projektu, který vede rakouský institut ABF-BOKU, je „dát potravinám druhou šanci“ skrze redistribuci přebytků. Cílem projektu STREFOWA, který se zaměřuje na městské oblasti ve vybraných středoevropských zemích, je zvýšit povědomí o této problematice a podporovat a vyvíjet vzdělávací programy a nástroje, které přispějí ke snížení plýtvání potravinami a k tomu, aby na skládce končilo co nejméně hodnotných surovin.

Byly například stanoveny inovativní pilotní akční plány, které zkoumají zejména nová řešení dalšího využití potravin a zpracování organického odpadu. Dalším počinem je série hackathonů, v níž projekt STREFOWA vyzývá vývojáře aplikací a další IT nadšence k tomu, aby přišli s novými nápady, jak lidem pomoci tvořit méně potravinového odpadu.

„Naše hackathony v Rakousku a v České republice přinesly sedm zajímavých návrhů aplikací, které by skutečně mohly přispět ke snížení plýtvání potravinami ve střední Evropě,“ poznamenávají partneři. Další hackathony jsou v plánu v Polsku, Maďarsku a Itálii. „O vyvíjené aplikace již projevil zájem soukromý sektor, v roce 2018 bychom mohli být svědky prvních výsledků,“ předvídají.

Ve znalostech je síla

V účastnících se zemích běží pilotní projekty, které ukáží, co pro omezení plýtvání potravinami a potravinového odpadu funguje nejlépe. Výsledky těchto experimentů se očekávají koncem roku 2017. „Každá země se zaměřuje na vskutku zajímavé problémy a řešení, která by mohla být vyzkoušena i jinde,“ uvádí projekt.

Projekt rovněž shromažďuje informace o iniciativách ke snížení plýtvání potravinami v partnerských zemích, které budou součástí zprávy o stavu a nejlepších postupech. „Přehled o dění v našem regionu a možnost snadného přístupu k informacím a zdrojům inspirace pomohou motivovat ke snížení plýtvání potravinami více lidí,“ uzavírají partneři.

Celková investice a financování ze strany EU

Celková investice do projektu „Strategie pro snížení plýtvání potravinami ve střední Evropě“ činí 2 363 175 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg CENTRAL EUROPE“ v programovém období 2014–2020 částkou 1 938 349 EUR.

Datum konceptu

17/11/2017