Zlepšování udržitelnosti městské mobility ve střední Evropě

Šest středoevropských regionů spojilo své síly a společně pracují na dopravních systémech s nízkými emisemi. Cílem projektu LOW CARB je integrovat městské a mimoměstské oblasti, částečně posílením role ekologické veřejné dopravy. Účastnící se regiony realizovaly řadu iniciativ k zavedení udržitelných systémů městské mobility, které snižují znečištění ovzduší a zlepšují kvalitu života obyvatel a návštěvníků.

Další nástroje

 
The LOW CARB project aims to integrate urban and outlying areas in six European countries, in part by promoting green public transport. ©LOW-CARB The LOW CARB project aims to integrate urban and outlying areas in six European countries, in part by promoting green public transport. ©LOW-CARB

" Projekt Low Carb zvyšuje kapacity orgánů a společností zabývajících se problematikou veřejné dopravy plánovat integrovanější způsoby využití systémů mobility s nízkými uhlíkovými emisemi v městských oblastech. Projekt poskytuje strategie, nástroje, údaje a informace potřebné k zapojení všech zúčastněných stran a ponaučení získaná z inovativních pilotních akcí, aby umožnil vznik řešení replikovatelných v celé střední Evropě. "

Wolfgang Backhaus, projektový manažer

Schopnost lidí pohybovat se po mnoha evropských městech omezují přetížené a ucpané silnice. Mnoho dojíždějících se stále musí spoléhat na vozidla na fosilní paliva. Projekt LOW CARB tuto problematiku řeší vypracováním strategických plánů a pilotních akcí, které se – společně se zaváděním nových technologií – zaměřují na zlepšení schopností orgánů a společností působících v oblasti veřejné dopravy poskytovat efektivní a integrované systémy městské mobility. 

Pilotní akce

Projekt vypracoval plány pro čtyři pilotní oblasti: Lipsko v Německu, Brno v Česku, Koprivnica v Chorvatsku a Segedín v Maďarsku. Plány zahrnují více než 100 opatření souvisejících s novými službami veřejné dopravy. Plány byly vypracovány za využití inovací v plánování mobility, například přijetím zásad otevřených dat, konceptů společného financování a neotřelými přístupy k veřejným zakázkám.

Pilotní akce zahrnují inovativní technologické koncepty, jako například informační platformy integrované regionální dopravy v Lipsku, stanice e-kol nabíjené solární energií v Koprivnici, nebo zavedení trolejbusů s akumulátory v Segedínu. Stávající elektrická síť pro veřejnou dopravu, například trolejová síť v Parmě v Itálii, se zároveň používá k nabíjení dalších elektrických vozidel, například autobusů, automobilů a jízdních kol.

Aktivity v rámci projektu LOW CARB vedou ke snížení emisí CO2, jelikož lidi povzbuzují k tomu, aby vůz nechali doma a vyrazili veřejnou dopravou. Na základě předběžné analýzy a počtu obyvatel žijících v partnerských městech už jen samotné aktivity pořádané v rámci projektu sníží emise CO2 do roku 2020 o 60 000 tun.

Zapojení zúčastněných subjektů

Plány zavádějí nové formy spolupráce. Například Brno vytvořilo kulatý stůl, jehož cílem je implementace nástroje na monitorování plánovacího procesu města. Koprivnica stanovila novou funkční městskou oblast a formalizovala ji skrze společnou oblast veřejné dopravy. Segedín zavedl platformu řízení mobility pro nové služby veřejné dopravy, které působí okolo nedávno postaveného Evropského laserového institutu.

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „Low Carb: Plánování nízkouhlíkové mobility ve funkčních městských oblastech“ činí 2 636 268 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg Střední Evropa“ v programovém období 2014–2020 částkou 2 177 697 EUR. Investice spadá do priority „Nízkouhlíkové hospodářství“.

 

Datum konceptu

04/02/2020