Nevyužívaná pražská budova bude sloužit jako mateřská škola

Tento projekt, v rámci něhož se nevyužívané pražské sportovní středisko změní na novou mateřskou školu, pomůže městu lépe sloužit svým nejmladším občanům.

Další nástroje

 
The new kindergarten in Prague’s 13th district provides a vital service to residents. ©Ministry of Regional Development/ Antonín Kapraσ The new kindergarten in Prague’s 13th district provides a vital service to residents. ©Ministry of Regional Development/ Antonín Kapraσ

" Díky tomuto projektu byl vyřešen problém nedostatečné kapacity zařízení předškolní péče o děti zejména ve věku od 2 do 3 let v Praze, zejména v Praze 13. "

Markéta Čedíková, koordinátorka EU fondů, Praha 13

V důsledku nedostatečných kapacit Praha 13 řadě svých občanů nebyla schopna poskytovat služby předškolní péče o děti. V městské části se však nacházelo nevyužívané sportovní středisko. V rámci projektu byla tato nevyužívaná budova zrenovována a přeměněna na nové, moderní centrum vzdělávání nejmenších. Dnes škola poskytuje vzdělávací služby více než 130 dětem. 

Pět tříd a hřiště

Nová mateřská škola své dveře otevřela v září 2017. Má pět tříd s celkovou kapacitou 137 dětí. Tři třídy (81 dětí) jsou určeny pro děti mladší tří let, zbylé dvě pak pro děti ve věku od tří do šesti let. Kromě tříd samotných je zařízení vybaveno také komplexně zařízenou kuchyní a zázemím pro učitele a další personál. Děti si pak obzvlášť užívají rozlehlé venkovní hřiště.

Oblíbená volba mladých rodičů

Předškolní vzdělávání v České republice začíná ve věku tří let dítěte. Tato veřejná škola je tudíž jedinečná v tom, že nabízí umístění i dětí mladších tří let. Je jednou z vůbec prvních veřejných škol, která takovou možnost nabízí. Vláda doufá, že tento krok rodičům pomůže s návratem do zaměstnání po rodičovské dovolené. Podle ředitelství školy se tento krok osvědčil, protože nová mateřská škola je ve velké oblibě zejména u mladých rodičů.

Celkové investice a financování EU

Celková investice do projektu „Rekonstrukce budovy Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu“ je 1 571 922 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl částkou 785 961 EUR prostřednictvím operačního programu „Praha – pól růstu“ na programové období 2014–2020. Investice spadá pod prioritu „Pracovní místa, růst a investice“.

Datum konceptu

18/02/2021