Zrekonstruovaná hasičská stanice v Horním Žlebu v Česku zajišťuje lepší záchranné služby

Stará hasičská zbrojnice v Horním Žlebu, obci patřící k městu Děčín v severozápadních Čechách, prošla rekonstrukcí poté, co byla budova v roce 2013 zatopena. V novém objektu je umístěno 20 dobře vybavených hasičů, kteří chrání občany regionu před požáry a povodněmi.

Další nástroje

 
The fire station in Horní Žleb is only metres from the River Elbe ©Jiří Macek/Deník The fire station in Horní Žleb is only metres from the River Elbe ©Jiří Macek/Deník

" Město Děčín toto hasičské zařízení potřebovalo a hasiči si ho zasloužili. Tato jednotka má na starosti mimo jiné Prostřední a Dolní Žleb. I malé zvýšení hladiny Labe stačí, abychom byli odříznuti od světa. "

Jaroslav Hrouda, starosta Děčína

S pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj byla hasičská zbrojnice v Horním Žlebu opravena, upravena a zrenovována. Rekonstrukce zvýšila schopnost zařízení reagovat na mimořádné události a lépe chránit okolní region – a přitom aby se samo nestalo obětí povodní.

K budově bylo přistavěno druhé patro, které posádce dobrovolných hasičů poskytuje větší zázemí a odpovídající podmínky pro práci. Hasiči z Horního Žlebu ročně provedou téměř 100 záchranných akcí, čímž se stanice stává pro tuto oblast nepostradatelnou.

Boj proti dopadům změny klimatu

Zatímco město Děčín a jeho okolí pokrývají čtyři požární stanice, požární stanice v Horním Žlebu se nachází jen několik metrů od břehu řeky Labe, což ji vystavuje většímu riziku povodní.

Tak tomu bylo i v roce 2013, kdy v důsledku silných dešťů stoupla hladina Labe o 9 metrů a zaplavila velké části regionu včetně hasičské stanice. Starý objekt měl v té době pouze jedno patro. Hasiči si neměli kde usušit oblečení nebo vybavení a záchranná vozidla musela být odstavena na vyvýšeném místě.

Přirozeně náročná lokalita

Děčín leží v hlubokém údolí a protéká jím Labe v místě, kde se stéká s jedním z jeho přítoků, Ploučnicí. V posledních letech se region na vlastní kůži přesvědčil o dopadech klimatických změn. V důsledku častějších přívalových dešťů často stoupá hladina Labe, což představuje nebezpečí pro město a jeho obyvatele.

Celkové investice a financování EU

Celková investice na projekt „Hasičská stanice Horní Žleb“ činí 256 362 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěje prostřednictvím „Integrovaného regionálního operačního programu“ na programové období 2014–2020 částkou 277 908 EUR. Investice spadá do priority „vytváření intervencí pro předcházení rizikům“.

Datum konceptu

12/04/2021