Těstoviny podporují sociální začleňování ve Středočeském kraji v Česku

Pasta Fidli je sociální podnik ve středních Čechách, který poskytuje zaměstnání osobám se zdravotním postižením nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením. S pomocí fondů EU společnost zvýšila počet svých zaměstnanců a rozšířila kapacitu výroby a distribuce těstovin.

Další nástroje

 
EU funding helped social enterprise Pasta Fidli increase its production capacity ©Jiří Macek (2021) EU funding helped social enterprise Pasta Fidli increase its production capacity ©Jiří Macek (2021)

" Zaměstnání je nejlepší ochranou před sociálním vyloučením. Společnost Pasta Fidli nabízí lidem se zdravotním postižením možnost pracovat a začlenit se do běžného života. Nepotřebujeme velké prostory; v našem objektu o rozloze 100 m2 jsou výrobní, skladovací a kancelářské prostory. "

Helena Cyrnerová, vedoucí pracovník společnosti Pasta Fidli

Noví zaměstnanci, nové stroje

Společnost pořídila nové stroje a zařízení na výrobu nových druhů plněných těstovin a noků. Na podporu rozšířené výroby byli přijati dva noví zaměstnanci. Společnost zakoupila chladírenský vůz, aby rozšířila své distribuční služby po celém Česku.

Tyto prostředky byly klíčové pro zachování provozu společnosti během pandemie Covid-19, kdy muselo být zavřeno mnoho restaurací, obchodů a hotelů.

Společnost také využila finanční prostředky na školení svých zaměstnanců, kterým pomohla získat odborné dovednosti v oblasti gastronomie a zlepšit jejich počítačové dovednosti pro podporu administrativní stránky podniku. Společnost tak pomáhá svým zaměstnancům zlepšovat kvalifikaci a zvyšovat jejich zaměstnatelnost.

Přizpůsobení činností osobním potřebám

Výroba byla přizpůsobena potřebám zaměstnanců. Mají flexibilní pracovní dobu a dostává se jim psychologické podpory. Nejdéle sloužící zaměstnanci společnosti Pasta Fidli jsou důkazem toho, že lidé se zdravotním postižením mohou překonat svá omezení, získat pracovní návyky, zvládnout profesní život a přispět společnosti.

Společnost Pasta Fidli založily v roce 2012 Helena Cyrnerová a její dcera Gabriela. Chtěly pomoci lidem se zdravotním postižením uspět v komerčních aktivitách a vyrábět kvalitní výrobky. Přibližně 75 % zaměstnanců je zdravotně postižených a 51 % veškerého vytvořeného zisku je reinvestováno do rozvoje společnosti.

Společnost začala v roce 2014 vyrábět čerstvé základní druhy těstovin, jako jsou špagety, tagliatelle a penne. Později byly do sortimentu přidány ravioli, noky, knedlíky a pesto. Dnes společnost vyrábí 11 druhů těstovin a má široké portfolio zákazníků, od soukromých zákazníků až po vysoce hodnocené restaurace, hotely a maloobchody.

Celkové investice a financování EU 

Celková investice do projektu „Rozšíření výroby čerstvých těstovin – Pasta Fidli“ činí 88 287 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěje prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu na programové období 2014-2020 částkou 75 044 EUR. Investice spadá do priority „podpora zakládání sociálních podniků“.

Datum konceptu

13/04/2021