Nová parkovací věž pro jízdní kola je klíčovou součástí inteligentní dopravní strategie v Třinci v Česku

V rámci snahy povzbudit občany, aby používali vlaky, jízdní kola a elektrické autobusy, vybudovalo město Třinec v České republice nejmodernější automatickou parkovací věž pro jízdní kola.

Další nástroje

 
The bicycle parking tower in Třinec. ©Ministry of Regional Development/Antonín Kapraň The bicycle parking tower in Třinec. ©Ministry of Regional Development/Antonín Kapraň

" Stavba věže pro cyklisty byla jedním z kroků, které byly učiněny na podporu rozvoje cyklistické dopravy a zlepšení veřejného prostoru v centru města. Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu si toto finančně náročné řešení mohou dovolit i malá a střední města, jako je Třinec. Toto opatření umožnilo, že se počet kol zaparkovaných v dané lokalitě zvýšil několikanásobně. Díky spolupráci s vlakovým dopravcem víme, že mnoho cyklistů využívajících cyklistickou věž pokračuje v cestě vlakem. "

Věra Palkovská. Starostka Třince

Třinec se hodlá stát inteligentním městem, strategie byla vyhlášena v roce 2016. Jeho cílem je stát se šetrnějším k životnímu prostředí tím, že motivuje své občany k používání vlaků, jízdních kol a elektrických autobusů místo aut.

V rámci své strategie pomohl tento projekt financovaný EU postavit parkovací věž pro jízdní kola. Automatizovaný systém obsahuje špičkovou technologii, může zaparkovat až 118 jízdních kol a je hned vedle rušného dopravního terminálu města.

Strategie inteligentního města

Strategie inteligentního města Třinec je postavena na třech pilířích: inteligentní administrativa, čistá a aktivní doprava a životní prostředí. Každý pilíř je rozdělen na dílčí pilíře. Doprava je zaměřena na rozvoj čisté veřejné dopravy a podporu používání jízdních kol a elektrických vozidel a jejich propojení.

Jádrem tohoto úsilí je výstavba nové železnice poblíž hlavního náměstí města. Nový terminál nejen poskytuje obyvatelům moderní vybavení, ale také slouží jako centrum inteligentního dopravního systému města. Přemístěním stanice do centra města lidé ze stanice častěji chodí pěšky, jezdí na kole a jezdí autobusem.

Po vybudování nového terminálu se vedení města zaměřilo na vytváření podmínek, které by lidi povzbudily k používání svých kol, a to nejen pro rekreační použití, ale také pro každodenní dojíždění do práce, na nákup nebo do školy. Během této fáze byly na silnice přidány jízdní pruhy, stejně jako stojany na kola, pumpy a servisní stanice. Město také nainstalovalo nabíjecí stanice pro e-kola.

Přestože je tato infrastruktura nezbytná, hlavní atrakcí této fáze je parkovací věž pro jízdní kola.

Parkování díky špičkové technologii

Věž je moderní a obsahuje špičkovou technologii. Když cyklista přijede, přistaví své kolo ke dveřím a vloží je podle pokynů. Pouhým stisknutím tlačítka se kolo automaticky naloží do věže a cyklista obdrží účtenku. Pro vyzvednutí kola jednoduše naskenuje účtenku a systém kolo automaticky vybere a vydá ho zpět majiteli.

Díky podobným iniciativám Třinec zaznamenává výrazný pokles dopravy a tím i podstatný pokles znečištění.

Celkové investice a financování EU

Celková investice do projektu „Parkovací dům pro kola Třinec“ je 414 600 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispívá 352 410 EUR prostřednictvím „Integrovaného regionálního operačního programu“ na programové období 2014–2020. Investice spadá do priority „Práce, růst a investice“.

Datum konceptu

09/03/2020