Modernizace dopravního terminálu přinesla Kolínu lepší služby v oblasti dopravy

Dopravní terminál v Kolíně ve Středočeském kraji byl modernizován, aby cestujícím nabídl více možností cestování a větší dostupnost. Terminál slouží jako uzel, který propojuje několik městských a regionálních autobusových a železničních linek. Očekává se, že cestující budou motivováni k nižšímu využívání automobilů a většímu využívání veřejné dopravy. Práce na renovaci místa byly dokončeny v roce 2018.

Další nástroje

 
The new bus terminal at the modernised Kolín transport hub, that connects regional rail and bus services. ©Ministry of Regional Development/ Antonín Kapraň The new bus terminal at the modernised Kolín transport hub, that connects regional rail and bus services. ©Ministry of Regional Development/ Antonín Kapraň

" Projekt zahrnoval novou střechu pro budovu terminálu a zastřešení autobusových nástupišť. Také byla vytvořena parkovací místa P+R pro více než 100 aut a byla postavena cyklověž. "

Michael Kašpar, starosta Kolína

Výstavba moderního zázemí si vyžádala komplexní soubor prací, včetně demolice starých budov, konstrukce nové střechy železniční stanice a nového zastřešení autobusového terminálu. Byla položena nová dlažba a výsadba zeleně se celkově vylepšila. Došlo k instalaci nového veřejného osvětlení, informačních tabulí a nového kamerového systému.

Lepší spojení

Stavba zahrnula poskytnutí parkovacích míst, která jsou přímo propojená s terminálem. Tato vylepšení obyvatelům a návštěvníkům společně poskytují účinný systém pro přístup k veřejné dopravě.

Díky renovaci terminálu jsou nyní způsoby udržitelné dopravy, jako je vlak, autobus a chůze, v Kolíně a jeho okolí lépe propojeny.

Výhody pro životní prostředí

Motivace k nižšímu využívání automobilové dopravy ve prospěch udržitelnější veřejné dopravy a chůze v dlouhodobém horizontu pomůže snížit zácpy na silnicích a emise ve městě. Vyšší míra využívání veřejné dopravy by rovněž měla vyústit v nižší počet dopravních nehod a menší hlukové znečištění.

Kolín má přibližně 32 000 obyvatel a leží na řece Labi, zhruba 55 km východně od hlavního města Česka, Prahy. Modernizovaný terminál vyhrál cenu za nejlepší realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019.

Celkové investice a financování EU

Celková investice do projektu „Modernizace dopravního terminálu v Kolíně“ je 1 959 037 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl částkou 1 665 181 EUR prostřednictvím „integrovaného regionálního“ operačního programu na programové období 2014–2020. Investice spadá do priority „Dopravní a energetické sítě“.

Datum konceptu

01/06/2021