European Commission logo
csČeština

Modernizace železniční stanice a kolejí v Česku vede ke zlepšení služeb

  • 18 February 2021

Železniční stanice a trať v České Lípě na severovýchodě Čech byly prošly významnou modernizací a cestujícím tak nabízejí lepší služby. V rámci programu byla postavena nová nádražní budova a nová nástupiště. Program zahrnoval také rekonstrukci jednokolejné tratě vedoucí k rušnému železničnímu křížení v České Lípě.

Moderní nástupiště zajišťují bezpečný a pohodlný nástup cestujících. Modernizace rovněž zvýšila bezpečnost jedinečného křížení pěti českolipských tratí.

Vladimír Filip, ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové, Správa železnic, Česko

Nová nádražní budova se nachází na jeho východním okraji a zahrnuje moderní odbavovací halu. Zbudována byla rovněž dvě ostrůvková nástupiště a jedno postranní. Součástí projektu je také prodloužený a rozšířený podchod, který oběma směry zlepšuje spojení s městem.

Komplexní dílo

Další práce zahrnovaly rekonstrukci železniční substruktury a superstruktury ve stanici a v jejím okolí, společně s vylepšením úrovňového křížení a další infrastruktury. Modernizovány byly sekce v celkové délce přibližně 33 km, na kterých nyní najdeme 32 elektricky vyhřívaných výhybek a 19 přejezdů. Projekt rovněž vyžadoval vytěžení přibližně 27 000 m3 zeminy a instalaci nového štěrkového lůžka o objemu 28 000 m3.

Lepší služby

Modernizace a rekonstrukce umožňují zvýšení rychlosti vlaků až na 120 km/h a pomáhají zvýšit pohodlí cestujících. Instalace nových signalizačních zařízení rovněž zvyšuje bezpečnost, a to jak ve stanici samotné, tak na okolních železničních tratích.

V České Lípě, která leží přibližně 67 km severně od hlavního města Prahy, žije asi 37 500 obyvatel.  V jihozápadní části města sídlí několik společností působících v automobilovém průmyslu, které hrají významnou roli v místní ekonomice a zaměstnávají tisíce místních obyvatel. Česká Lípa každoročně hostí mezinárodní hudební festival a řadu dalších festivalů a hudebních akcí.

Celkové investice a financování EU

Investice do projektu „Modernizace železniční stanice Česká Lípa“ činí celkem 42 981 768 EUR, přičemž příspěvek Fondu soudržnosti EU obnáší 36 253 187 EUR prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2014–2020. Investice spadá do priority „Dopravní a energetické sítě“.