Modernizace železniční stanice a kolejí v Česku vede ke zlepšení služeb

Železniční stanice a trať v České Lípě na severovýchodě Čech byly prošly významnou modernizací a cestujícím tak nabízejí lepší služby. V rámci programu byla postavena nová nádražní budova a nová nástupiště. Program zahrnoval také rekonstrukci jednokolejné tratě vedoucí k rušnému železničnímu křížení v České Lípě.

Další nástroje

 
The modernised railway station of Česká Lípa, north-east Czechia. ©Ministry of Regional Development/ Antonín Kapraň The modernised railway station of Česká Lípa, north-east Czechia. ©Ministry of Regional Development/ Antonín Kapraň

" Moderní nástupiště zajišťují bezpečný a pohodlný nástup cestujících. Modernizace rovněž zvýšila bezpečnost jedinečného křížení pěti českolipských tratí. "

Vladimír Filip, ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové, Správa železnic, Česko

Nová nádražní budova se nachází na jeho východním okraji a zahrnuje moderní odbavovací halu. Zbudována byla rovněž dvě ostrůvková nástupiště a jedno postranní. Součástí projektu je také prodloužený a rozšířený podchod, který oběma směry zlepšuje spojení s městem.

Komplexní dílo

Další práce zahrnovaly rekonstrukci železniční substruktury a superstruktury ve stanici a v jejím okolí, společně s vylepšením úrovňového křížení a další infrastruktury. Modernizovány byly sekce v celkové délce přibližně 33 km, na kterých nyní najdeme 32 elektricky vyhřívaných výhybek a 19 přejezdů. Projekt rovněž vyžadoval vytěžení přibližně 27 000 m3 zeminy a instalaci nového štěrkového lůžka o objemu 28 000 m3.

Lepší služby

Modernizace a rekonstrukce umožňují zvýšení rychlosti vlaků až na 120 km/h a pomáhají zvýšit pohodlí cestujících. Instalace nových signalizačních zařízení rovněž zvyšuje bezpečnost, a to jak ve stanici samotné, tak na okolních železničních tratích.

V České Lípě, která leží přibližně 67 km severně od hlavního města Prahy, žije asi 37 500 obyvatel.  V jihozápadní části města sídlí několik společností působících v automobilovém průmyslu, které hrají významnou roli v místní ekonomice a zaměstnávají tisíce místních obyvatel. Česká Lípa každoročně hostí mezinárodní hudební festival a řadu dalších festivalů a hudebních akcí.

Celkové investice a financování EU

Investice do projektu „Modernizace železniční stanice Česká Lípa“ činí celkem 42 981 768 EUR, přičemž příspěvek Fondu soudržnosti EU obnáší 36 253 187 EUR prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2014–2020. Investice spadá do priority „Dopravní a energetické sítě“.

Datum konceptu

18/02/2021