Významný železniční systém zlepší dopravní spojení v Česku

Projekt zabývající se instalací dvoukolejné železniční tratě mezi Voticemi ve Středočeském kraji a Sudoměřicemi na jihu země sníží dobu cestování a zvýší pohodlí a bezpečnost cestujících. Modernizace zahrnuje významné přesměrování železniční tratě. Pro mezinárodní cestující bude modernizace přínosná, protože trať tvoří část železničního koridoru transevropské dopravní sítě (TEN-T), která propojuje Německo, Česko a další středoevropské země.

Další nástroje

 
The railway line between Votice and Sudoměřice in Czechia will be modernised and replaced with a double track. ©Ministry of Regional Development/ Antonín Kapraň The railway line between Votice and Sudoměřice in Czechia will be modernised and replaced with a double track. ©Ministry of Regional Development/ Antonín Kapraň

" Modernizace tohoto důležitého koridoru zkrátí dobu jízdy mezi Českými Budějovicemi a Prahou ze 2 hodin 50 minut na 1 hodinu 20 minut. "

Ondřej Göpfert, náměstek ředitele pro investice, Správa železnic

Konstrukce probíhá v úseku tratě, který tvoří část IV. železničního koridoru, jenž začíná v Děčíně blízko státní hranice s Německem, pak pokračuje do Prahy a Českých Budějovic a končí v Horním Dvořišti na rakouské hranici. Modernizovaný úsek Sudoměřice – Votice, na nějž se vztahuje tento projekt, se nachází mezi hlavním městem Prahou a Českými Budějovicemi.

Komplexní systém

Kromě položení tratě zahrnují stavební práce novou železniční stanici v Červeném Újezdu a instalaci nástupišť v nových zastávkách na trati v Meznu, Střezimíři, Červeném Újezdu, Ješeticích a Heřmaničkách.

Ke zvýšené bezpečnosti dopravy dojde zřízením nové stanice a instalací signalizačního zařízení, které bude propojené se sousedními stanicemi. Bezpečnost cestujících zvýší stavba nových nástupišť s bezbariérovým přístupem, na která je možné přijít novými podchody nebo přes stávající mosty a chodníky.

Součástí projektu je nová spínací stanice u Heřmaniček a také technologická budova v železniční stanici Červený Újezd. Trať se buduje na místě stávající opuštěné trati. Kromě toho dochází k úpravám a relokaci mnoha existujících cest.

V místech nacházejících se v blízkosti železničních zastávek a ve vesnici Mezno, poblíž vesnic Radíč, Jiříkovec a Heřmaničky a ve Strašíkově Mlýně se staví protihlukové bariéry. V místech, kde není možné tyto stěny postavit, se navrhují individuální opatření pro protihlukovou ochranu.

Významné přínosy

Vylepšení tratě zvýší rychlost vlaků až na 160 km/h. Zkrácení doby jízdy by mělo více lidí motivovat k tomu, aby nechali své auto doma a využili vlak, čímž se uleví silnici I/3 a dálnici D3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

Instalace moderního vybavení a technologií dále zvyšuje bezpečnost. Z důvodu změny tratě na novou trasu se ruší všechny stávající železniční přejezdy, čímž se předejde kolizi se silničními vozidly.

Celkové investice a financování EU

Investice do projektu „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ činí celkem 255 326 016 EUR, přičemž příspěvek Fondu soudržnosti EU obnáší 202 746 729 EUR prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2014–2020. Investice spadá do priority „Dopravní a energetické sítě“.

Datum konceptu

01/06/2021