Zlepšení přístupu a bezpečnosti návštěvníků v národním parku České Švýcarsko

Soutěsky národního parku České Švýcarsko v severozápadní části Česka přivítají 135 000 návštěvníků ročně. Přístupové cesty v některých částech parku byly vážně poškozeny, což představovalo riziko pro bezpečnost návštěvníků. Díky projektu financovanému z EFRR byl kompletně zrekonstruován úsek stezky k populární Divoké soutěsce o délce 960 metrů. Tato stezka nyní nabízí atraktivní a robustní dřevěné chodníky a zábradlí, které ladí s okolním lesem. Opraveny byly i stezky v této oblasti.

Další nástroje

 
The Wild Gorge of the Bohemian Switzerland National Park in Czechia. ©Ministry of Regional Development/Antonín Kapraσ The Wild Gorge of the Bohemian Switzerland National Park in Czechia. ©Ministry of Regional Development/Antonín Kapraσ

" Celková délka obnovené části byla 960 m. Celkem bylo použito 20 000 kusů speciálních šroubů z nerezové oceli a spojovacího materiálu. Jeden člověk po dobu 90 dnů odnášel starý a přinášel nový materiál. Každý den ušel 26 km, celkem tedy nachodil 2 340 km. "

Zdeněk Pánek, starosta obce Hřensko

Nové cesty a opravené stezky nabízejí nejen bezpečnější a příjemnější zážitek pro návštěvníky, ale také přispívají k ochraně místní flóry a fauny. Návštěvníci přicházejí k horní plošině soutěsky, aniž by vcházeli do chráněných oblastí lesa a narušovali přírodu.

Vzhledem k nárůstu počtu návštěvníků soutěsky byl uveden do provozu další říční člun, který umožnil více turistům poznat krajinu pohledem z vodní hladiny. To si vyžádalo zaměstnat další dva převozníky a jednoho dalšího pokladníka.

Náročná inženýrská výzva

Vzhledem k povaze terénu, stavu stávající infrastruktury a vzdálené poloze v parku byl projekt velmi náročný. K opravě úseku trasy dlouhého 960 m bylo použito 20 000 speciálních šroubů z nerezové oceli a kusů spojovacích materiálů. Jediný způsob, jak přinést nové materiály a odstranit staré, byl pěšky.

Jedním z nejobtížnějších opravovaných úseků byl 287 metrů dlouhý chodník zavěšený 4 m nad řekou Kamenice a vedený podél skalní stěny. Zde musely být zkorodované železné podpěry nahrazeny pozinkovanými ocelovými profily vsazenými do skály. Povrch chodníku, který byl dříve tvořen vlnitými ocelovými plechy, byl nahrazen dubovými prkny. Železná zábradlí byla nahrazena zábradlím vyrobeným ze smrku.

Ostatní části stezky, které byly erodovány vodou, byly vyrovnány a zakončeny přírodním pískovcem. V částech, kde přes cestu teče voda, byly přidány kamenné příčné žlaby.

Přilákat turisty z blízka i z daleka

Národní park České Švýcarsko založený v roce 2000 leží asi 120 km severně od Prahy a je oblíbeným cílem českých turistů a horolezců a rovněž turistů zahraničních.

Nově zrekonstruovaná část stezky zavede návštěvníky k horní plošině Divoké soutěsky, menší z obou roklí, podél řeky Kamenice v délce 450 m, kde je možný přístup pouze lodí.

Vzhledem k nárůstu počtu návštěvníků byl od dokončení renovačních prací uveden do provozu jeden nový říční člun, čímž vznikla tři nová pracovní místa, a to dva převozníci a pokladník. V souladu s tradicí řídí převozníci loď pomocí tyče a vysvětlují historii soutěsky a poukazují na zvláštní skalní útvary, tzv. obyvatele soutěsky.  

Celkové investice a financování EU

Celková investice do projektu „Směrování návštěvníků v Národním parku České Švýcarsko“ je 362 438 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispívá 227 012 EUR prostřednictvím operačního programu „Životní prostředí“ na programové období 2014–2020. Investice spadá do priority „Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů“.

Datum konceptu

09/03/2020