DIGIME: zdokonalování digitálních dovedností pro rakouské a české žáky a učitele

Projekt DigiMe organizuje interaktivní workshopy v rakouském hlavním městě Vídni a v českých jihovýchodních regionech Jihomoravský kraj a Vysočina s cílem posílit dovednosti digitální gramotnosti přibližně 5 000 žáků a poskytnout 300 učitelům nástroje ke zlepšení jejich učebních osnov zaměřením na digitální dovednosti. Semináře učitelů o programování jsou podpořeny e-learningovou platformou, která umožňuje rakouským a českým pedagogům vyměňovat si nápady a postupy. V reakci na pandemii COVID-19 nabízí projektový tým online workshopy pro žáky a webináře a workshopy pro učitele.

Další nástroje

 
Codeable micro:bit computers at a DigiMe coding workshop. ©Board of Education for Vienna, European office/ Claus Zöchling (2020) Codeable micro:bit computers at a DigiMe coding workshop. ©Board of Education for Vienna, European office/ Claus Zöchling (2020)

" Cílem DigiMe je připravit žáky a učitele v Rakousku a České republice na naši digitální budoucnost. Prostřednictvím interaktivních workshopů a dlouhodobých školních projektů je posílena digitální gramotnost, podnikatelské dovednosti a sebeposílení mezi žáky, což je připravuje na jejich kariéru. Učitelé dostávají nástroje, jak žákům zajistit digitální gramotnost a programovací dovednosti. "

Martina Chvátalová, koordinátorka projektu, Board of Education for Vienna European Office

Workshopy DigiMe, vedené vyškolenými lektory, umožňují žákům z městských a venkovských oblastí, aby podnikli první kroky v programování a robotice, rozvíjeli své vlastní digitální nápady, dozvěděli se o digitalizaci a pracovních příležitostech a setkávali se s mladými – hlavně ženskými – vzorovými pracovníky z místních IT společností.

Kromě toho jsou základní a střední školy v obou zemích propojeny prostřednictvím digitální sítě. Kvůli pandemii COVID-19 probíhají výměny mezi školami výhradně online. Jakmile pandemie skončí, budou možné přeshraniční návštěvy. Cílem školních partnerství je vybudovat udržitelnou síť a sdílet zkušenosti s projekty.

Podpora IT kariéry

Cílem programu DigiMe je podporovat inovace a podnikání mezi žáky a zatraktivnit jim pracovní místa v oblasti IT. To by mělo generovat hospodářský růst v městských a venkovských oblastech zúčastněných regionů a podporovat rovné příležitosti pro žáky bez ohledu na jejich sociálně-ekonomické zázemí nebo pohlaví.

Činnosti jsou založeny na spolupráci mezi projektovým týmem a místními strategickými partnery. Patří mezi ně technické univerzity, vědecká centra, nezisková sdružení a orgány pro mediální a digitální gramotnost. Poskytují informace do programu DigiMe a propagují jej. Nápady a metody jsou formulovány ve spolupráci se zúčastněnými školami a schváleny učiteli.

Každý partner projektu se rozhoduje o svém vlastním přístupu k aktivitám ve svém regionu. Ve Vídni se uskutečnily osobní a online workshopy, během nichž se učitelé a žáci naučili programovat a používat videokonferenční nástroje. Žáci se setkali se vzorovými IT pracovníky, kteří vysvětlili, co dělají a jak se k IT dostali. Učitelé se naučili, jak používat programovací nástroj micro:bits při své každodenní výuce.

Mezi aktivity na jižní Moravě patří půldenní workshopy pro třídy základních škol o využívání digitálních technologií. Bylo zahájeno celkem 28 dlouhodobých projektů, z nichž mnohé umožňují učitelům a žákům společně se učit o digitálních nástrojích. Na Vysočině DigiMe spolupracuje s 15 školami, podporuje učitele a žáky v digitálním myšlení a zahajuje projekty digitálních škol.

Široký dopad

Webináře pro učitele pokrývají předměty, jako jsou digitalizace a distanční vzdělávání. E-learningová platforma digime.europabuero.wien zahrnuje výukové materiály, pracovní listy a videonávody. Platforma byla propagována ve školách a má být zpřístupněna v češtině, angličtině a němčině, aby bylo zajištěno její široké použití. Spolu s digitální sítí pomáhá učitelům zlepšit digitální gramotnost jejich kolegů a žáků, kteří se programu DigiMe nezúčastnili.

Na závěr projektu se uskuteční virtuální výstava s krátkými videi o programování připravená učiteli a žáky. Programovací vybavení a podpora budou školám po skončení programu DigiMe nadále nabízeny bezplatně. Veškerý materiál bude trvale k dispozici na e-learningové platformě, aby ho mohly využívat školy, které nebyly zapojeny. Veřejným orgánům budou poskytnuta doporučení pro zlepšení vzdělávacích přístupů k digitální gramotnosti a podnikání.

Celkové investice a financování EU

Celková investice do projektu „DigiMe” je 1 503 566 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl částkou 1 278 031 EUR prostřednictvím operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“ na programové období 2014–2020. Investice spadá do priority „Rozvoj lidských zdrojů“.

Datum konceptu

02/01/2021