Region Podunají se chystá lépe využít obchodní potenciál vysoce výkonné výpočetní techniky

S cílem posílit výzkum, vývoj a inovaci v regionu Podunají se projekt InnoHPC financovaný EU zaměřil na vysoce výkonnou výpočetní techniku.

Další nástroje

 
The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC

" InnoHPC je aktuálně jedním z nejdůležitějších projektů Fakulty informatiky v Novom Meste. Tento projekt, který staví na naší předchozí práci o dosažení stále unikajícího cíle svedení vědy a obchodu dohromady, ukazuje, že je to vskutku možné. Rovněž ukazuje, že dosáhnout cíle chytrého, udržitelného a inkluzivního rozvoje je možné nejen v Evropské unii, ale i mimo ni. "

Prof. Dr. Borut Roncevic, vedoucí centra Jean Monnet Centre of Excellence a projektový manažer InnoHPC

Vysoce výkonná výpočetní technika (HPC), rychle expandující digitální technologie, je jedním z faktorů umožňujících inovace a hospodářský růst. Agregací, která nabízí mnohem vyšší výpočetní výkon než výkon, jaký je možné získat ze standardního počítače, HPC pomáhá řešit podnikové problémy a snižovat čas potřebný na vývoj produktu.

Ačkoliv přeshraniční region Podunají už z robustní infrastruktury HPC těží, stále jsou zde dvě významné mezery. První je nerovnováha mezi západními a východními částmi regionu. Většina infrastruktury je na západě. Druhou je tradiční mezera mezi akademickým světem, kde najdeme většinu HPC infrastruktury, a podniky, které ji potřebují nejvíce.

S cílem zacelit tyto mezery tento projekt přivádí k jednomu stolu poskytovatele HPC, podniky, zákonodárce i občanskou společnost. Projekt tím chce přispět k digitální transformaci regionu poskytnutím přístupu k transformativnímu výkonu HPC ve všech odvětvích.

InnoHPC Lab

Srdcem projektu je InnoHPC Lab, online středisko, které sdružuje regionální infrastrukturu a kompetence v oblasti HPC. Prostřednictvím této online platformy mohou podniky přistupovat k řadě integrovaných služeb, nástrojům k budování kapacit a k sadě nástrojů podporujících udržitelnost, jejichž cílem je zvýšit míru používání HPC. V rámci laboratoře projekt vyvinul protokoly spojující společnosti s potřebami kompetencí HPC s poskytovateli HPC v akademickém světě i v soukromém sektoru.

Koordinátoři projektu pracovali na lepším pochopení potřeb podnikové komunity, zejména pak malých a středních podniků (MSP). Prostřednictvím pochopení a setřídění těchto potřeb mohl projekt pomoci s tvorbou politik pro poskytnutí na míru vytvořených školení a podpory při používání HPC ze strany MSP.

Řešení potřeb podniků

Podle koordinátorů projekt InnoHPC uspěl a dosáhl svého cíle pomoci akademikům lépe porozumět potřebám MSP a komunikovat s nimi. Akademici tak nyní dokáží spojit své znalosti HPC při řešení potřeb podniků. Zároveň projekt pomohl MSP pochopit potenciál HPC při řešení problémů, vývoji inovací a rozvoji podnikání.

Projekt se ale nenesl jen v teoretické rovině – teorii převádí do praxe. Například během několika pilotních programů byl projekt InnoHPC schopen využít HPC k vyřešení podnikových problémů, což je velký krok k úplné digitalizaci průmyslu v regionu Podunají.

Celková investice a financování EU

Celková investice projektu „Vysoce výkonná výpočetní technika pro efektivní inovace v regionu Podunají (InnoHPC)“ je 2 054 600 EUR s příspěvkem Evropského fondu pro regionální rozvoj a z nástroje předvstupní pomoci 1 746 410 EUR prostřednictvím Operačního programu „Danube Transnational“ pro programové období 2014–2020.

 

Datum konceptu

05/02/2020