Města vstřícná k pěší dopravě nabízejí čistší a bezpečnější podmínky

Prostřednictvím řady opatření, která podporují udržitelnější formy mobility, projekt CityWalk napomáhá deseti městům v regionu Podunají se snižováním emisí, hluku a dopravních zácp. Důraz je kladen na zlepšování podmínek pro chodce, aby města byla příjemnější pro život, bezpečnější a zdravější.

Další nástroje

 
Poster ©Citywalk Project Poster ©Citywalk Project

" Projekt Citywalk pomáhá v městských oblastech zpřístupňovat pozitivní účinky chůze, a tak vytvářet města příjemnější pro život. "

Danilo Čeh, koordinátor projektu Citywalk

Na projektu se podílí 17 partnerů z devíti zemí – Rakouska, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska. Obecní úřady, rozvojové agentury, výzkumné organizace a obchodní komory z celého Podunají se dělí o společné postupy a metodiky s cílem pomoci městům vytvořit účinné a vstřícné městské dopravní systémy, které upřednostňují pěší před motorovou dopravou.

Pilotní opatření

Partnerská města provádějí menší pilotní opatření, jejichž cílem je vylepšit podmínky pro chodce. Tým projektu vypracoval „soubor nástrojů pro vylepšení podmínek pro chodce“, který má městům pomoci při realizaci jejich plánů. Tento soubor nástrojů se zkouší a odlaďuje prostřednictvím pilotních opatření a obsahuje speciálně koncipovaný index podmínek pro pěší, pomocí něhož lze měřit úroveň těchto podmínek v různých městských obvodech. Díky zdrojům dostupným online města mohou také sdílet osvědčené postupy a řešit společné problémy.

Po dokončení pilotních opatření a dodání plánů podmínek pro pěší přejdou města k vypracování konkrétních návrhů politik, díky nimž mohou dosáhnout změn podle vlastních potřeb a prostředí. I když projekt klade důraz na chůzi, řeší problémy na základě celostního přístupu, který umožňuje zlepšit městskou mobilitu efektivní kombinací různých dopravních prostředků – ať veřejných, nebo soukromých.

Realizace změn

Mezi změny, které stimulují a podporují lepší podmínky pro pěší, patří investice do infrastruktury, například změna podoby ulic tak, aby měl chodec přednost před autem. Kromě toho se zkoumají „měkké“ intervence vedoucí lidi k tomu, aby automobil nechali doma, například informační kampaně, které propagují chůzi a vyzdvihují její zdravotní prospěšnost. Prostřednictvím politických intervencí a změn místních nařízení lze navíc zavést nové rychlostní limity, upravit pravidla parkování, podpořit koncepce veřejných komunikací vstřícných k chodcům nebo vylepšit veřejnou dopravu.

  • Projektu se účastní tato města:
  • Kamnik a Ptuj ve Slovinsku
  • Nyíregyháza, Maďarsko
  • Oradea, Rumunsko
  • Stříbro, Česká republika
  • Valjevo, Srbsko
  • Varaždín, Chorvatsko
  • Varna, Bulharsko
  • Weiz, Rakousko Žilina, Slovensko

Příjemci

„Celá moje rodina chodí do práce a do školy pěšky. Moc se nám líbí, že projekt CityWalk přišel s LED signalizací na přechodech pro chodce, ze které je jasně patrné, že rychlost vozidla se snížila, a my jako chodci se tak cítíme mnohem bezpečněji. Doufáme, že tato iniciativa CityWalk povzbudí všechny zodpovědné politiky k tomu, aby se i jinde pustili do stejných nebo podobných aktivit zdůrazňujících důležitost chůze a bezpečnost chodců v dopravě.“ 

 

Marina Radosavljević, obyvatelka ulice Vrazova v centru města Varaždin (Chorvatsko) 

 

„Před projektem CityWalk jsem měla neustálé problémy kvůli nesprávně postaveným chodníkům, parkovacím stáním a špatnému rozložení celého trhu. Auta parkovala přímo před vchodem do mého obchodu a blokovala tak prostor určený pro chodce a mé zákazníky. S projektem CityWalk naše město tyto problémy vyřešilo. Opravilo chodník, zakázalo parkovací stání a podpořilo chůzi. Mí zákazníci se teď cítí bezpečněji, mají normální přístup k obchodům a při chůzi jsou stranou automobilů.

 

Ljudmila Grabar, majitelka obchodu v centru města Ptuj (Slovinsko).

Celková investice a financování EU

Celková investice pro projekt „CityWalk – Směrem k energeticky zodpovědným místům: vytváření měst vstřícných k pěší dopravě regionu Podunají“ je 2 229 590 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj a nástroj předvstupní pomoci přispěly 1 895 151 EUR prostřednictvím operačního programu „Mezinárodní program Dunaj“ na programové období 2014–2020.

 

Datum konceptu

29/08/2018