Spojená přeshraniční zdravotní péče pro obyvatele regionů Dolní Rakousko a Jihočeský kraj

Projekt Healthacross for Future financovaný EU zajišťuje, aby obyvatelé žijící na obou stranách hranice Dolního Rakouska a Jihočeského kraje měli rovný přístup ke kvalitnímu zdravotnictví.

Další nástroje

 
The first cross-border health centre in Gmünd, Austria. ©Lower Austria Health and Social Fund (2019) The first cross-border health centre in Gmünd, Austria. ©Lower Austria Health and Social Fund (2019)

" Tento projekt úspěšně stimuloval přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnictví, díky které mají čeští pacienti přístup ke stávající ambulantní a nové nemocniční péči v nemocnici v Gmündu v Dolním Rakousku. Je to významný krok k vytvoření společného přeshraničního zdravotního střediska. "

Elke Ledl, vedoucí iniciativy Healthacross

Rozdělené město Gmünd / České Velenice, které se nachází dílem v Dolním Rakousku a dílem v Jihočeském kraji, je ukázkovým případem potřeby přeshraniční spolupráce. V Českých Velenicích v České republice je přístup ke kvalitnímu zdravotnictví problematický, zejména pokud jde o pohotovost. Nejbližší pohotovost je v Suchdole nad Lužnicí vzdáleném 18 km, nejbližší nemocnice je až v Českých Budějovicích vzdálených 60 km.

Dobrou zprávou je, že na rakouské straně hned za hranicí – jen pár stovek metrů – je nemocnice v Gmündu. Díky projektu Healthacross for Future financovanému EU mohou čeští pacienti jednoduše překročit hranici a získat kvalitní ambulantní i nemocniční péči v rakouské nemocnici.

Zaručený přístup ke kvalitnímu zdravotnictví

Cílem iniciativy Healthacross je odstranit překážky a zlepšit podmínky pro rovný přístup ke zdravotní péči. Iniciativa svádí regionální a supraregionální zájmy v oblasti zdravotnictví do jediné mezinárodní sítě pro spolupráci a výměnu informací.

Projekt, jehož základy tvoří předchozí projekty financované EU, bere přeshraniční spolupráci ještě dále. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života občanů a zaručit přístup ke kvalitní zdravotní péči, a to:

  • poskytováním přeshraniční ambulantní péče;
  • nabízením nemocniční péče českým pacientům v nemocnici v Gmündu,
  • testováním proveditelnosti sdílení lékařských služeb mezi dvěma zeměmi,
  • sdílením znalostí mezi rakouskými a českými specialisty a
  • plánováním a realizací moderního přeshraničního zdravotnického centra. 

Zlepšení kvality života

Harmonizací zdravotnických systémů těchto dvou měst projekt úspěšně odpověděl na potřebu rovného přístupu ke zdravotní péči na obou stranách hranice. Obyvatelé již využívají cestování na kratší vzdálenost a rychlejšího ošetření. Oba tyto aspekty zlepšují kvalitu života v regionu. Až v budoucnu přibude přeshraniční zdravotnické centrum, každý bude mít stejný přístup k té nejlepší lékařské péči v regionu.

Za účelem zajištění dlouhodobé udržitelnosti těchto služeb projekt uzavřel partnerství s příslušnými orgány v obou regionech.

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „Healthacross for future – poskytování zdravotní péče v Dolním Rakousku a Jihočeském kraji“ činí 434 645 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg V-A – Rakousko–Česká republika“ v programovém období 2014–2020 částkou 369 448 EUR. Investice spadá pod prioritu „Udržitelné sítě a institucionální spolupráce“.

 

Datum konceptu

08/08/2019