European Commission logo
csČeština

InduCult2.0: Objevování průmyslové kultury ve střední Evropě

  • 27 February 2019

Osm regionů ve střední Evropě spojilo své síly s cílem společně zkoumat a využívat svou bohatou průmyslovou kulturu. Cílem projektu InduCult2.0 je dosáhnout toho, aby tyto regiony byly lepším místem pro život i práci a aby se staly atraktivnější lokalitou pro investory a turisty – vylepšením své identity a obrazu.

Progresivní průmyslová kultura posiluje vzájemné vazby mezi společností a průmyslem: překlenuje minulost, současnost a budoucnost regionů, vytváří autentickou, dynamickou identitu pro místní lidi a vylepšuje obraz pro lidi mimo ně. Kromě mnoha dalších pozitivních účinků považujeme vyspělou průmyslovou kulturu za zásadní klíčový faktor v nadcházející průmyslové transformaci – utváření společenské základny pro inteligentní specializaci.

Carsten Debes, koordinátor projektu

Projekt vylepšuje vazby mezi muzei, podniky, školami a kreativními odvětvími s cílem vytvořit kulturní synergie. Prostřednictvím projektu InduCult2.0 mohou partnerské regiony a zúčastněné strany různými způsoby využívat svůj kulturní potenciál v oblasti průmyslu. Regiony spojily své síly v mezinárodní vzdělávací síti, která jim umožňuje sdílet poznatky a podporovat koncepty a pilotní akce. Iniciativy vzniklé v rámci projektu se přizpůsobují specifickým regionálním kontextům.

Pilotní akce

Byla zahájena široká škála pilotních akcí, mezi jiným hostování událostí, výstav a uměleckých představení se zaměřením na průmyslovou kulturu. Vznikla například kreativní centra, která pomáhají městům revitalizovat staré průmyslové lokality na fantastická místa pro život i práci. Místní organizace, například správy obytných domů a obecní úřady, spolupracují na tom, aby návštěvníkům zajistili možnost prožít dovolenou spojenou s „průmyslovým kempováním“. Kromě toho své síly spojují ředitelé průmyslových muzeí a výkonní ředitelé podniků, aby pomohli školou povinným teenagerům pochopit místní regionální kulturu – pro tento účel se v Rakousku, Itálii a Německu jako úspěšný formát osvědčily festivaly jako „dny průmyslové kultury“.

Partnerství InduCult pracuje na základě definování akcí a strategií místně a regionálně prostřednictvím cílových skupin pro průmyslovou kulturu. Vědečtí partneři potom definují společný zájem mezi regiony a z toho pak vznikne mezinárodní strategie, podle níž se řídí budoucí aktivity. Konečným krokem projektu je vytvoření středoevropské sítě průmyslové kultury, kde bude možné tuto strategii rozvíjet tak, aby regionům pomáhala v dalším využívání jejich specifického kulturního potenciálu.

Partnerství

Zástupci partnerů projektu: Obecní úřad Leoben, Rakousko; Kompetenční centrum Stebo pro obecní rozvoj, Belgie; Sisacko-moslavinská župa, Chorvatsko; okres Cvikov, Německo; Krajské sdružení místních akčních skupin Karlovarského kraje, Česká republika; Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Polsko; Padovská komora obchodu, průmyslu, řemesel a zemědělství, Itálie; a Centrum podpory podnikání, Kranj, Slovinsko. 

Činnosti projektu podporují dvě akademické instituce: Leibnizův institut pro regionální geografii v Lipsku (Německo) a Univerzita Štýrský Hradec, katedra geografie a regionální vědy v Rakousku.

Celková investice a financování EU 

Celková investice do projektu „InduCult2.0 – živá průmyslová kultura“ činí 3 000 295 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg Central Europe“ v programovém období 2014–2020 částkou 2 448 851 EUR. Tato investice spadá pod prioritu „Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve střední Evropě“.