Územní soudržnost

Od roku 1986 je cílem politiky soudržnosti posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Lisabonská smlouva a nová strategie EU na vysoké úrovni (Evropa 2020) zavedly třetí rozměr: územní soudržnost.

Toto téma se projednávalo od počátku 90. let minulého století a s každou novou zemí, která vstoupí do EU, je potřeba věnovat pozornost vývoji evropského území stále naléhavější.

Hlavní otázky

Jak:

 • můžeme využít silné stránky každého území, aby mohlo každé území co nejvíce přispět k udržitelnému a vyváženému rozvoji celé EU?
 • se můžeme vyrovnat s vysokou koncentrací obyvatelstva? Život ve městech má pozitivní i negativní dopady - větší rychlost a rozsah inovací a zvýšení produktivity, a současně znečištění a sociální vyloučení.
 • můžeme území lépe propojit? Lidé by měli mít možnost žít tam, kde chtějí, a mít na celém území k dispozici veřejné služby, efektivní dopravu, spolehlivé energetické sítě a širokopásmový internet.
 • můžeme rozvíjet spolupráci? Účinky změny klimatu a přetížení dopravy se nezastaví na tradičních správních hranicích, takže jsou zapotřebí nové formy spolupráce mezi zeměmi a regiony. Příklady nového makroregionálního přístupu jsou strategie EU pro region Baltského moře English a strategie EU pro Podunají English.
 • Urban-Rural linkages en

Zelenou knihou o územní soudržnosti pdf z roku 2008 byl zahájen postup rozsáhlých konzultací, které dosud probíhají, s pravidelnými schůzkami odborníků z celé Evropy. Územní soudržnost bude od roku 2013 nedílnou součástí politiky soudržnosti.

Jak by mohla politika soudržnosti zlepšit územní soudržnost v budoucnu?

 • podporou funkčního přístupu k integrovanému rozvoji území jako prostoru, v němž občané žijí
 • podporou politik vycházejících ze situace en na daném místě prostřednictvím meziodvětvové koordinace politik a víceúrovňové správy věcí veřejných od místní úrovně po evropskou
 • podporou spolupráce mezi územími v zájmu posílení evropské integrace
 • zlepšením znalosti o daných územích za účelem řízení jejich rozvoje

Podkladové dokumenty

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Semináře