Historie politiky

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - za účelem přípravy na příchod Řecka (1981), Španělska a Portugalska (1986) byly do celkové politiky soudržnosti začleněny strukturální fondy se zavedením těchto hlavních zásad:
  • zaměření se na nejchudší a nejzaostalejší regiony
  • víceleté plánování
  • strategické zaměření investic
  • zapojení regionálních a místních partnerů
 • Rozpočet: 64 miliard ECU

1994 - 1999

 • 1993 - Maastrichtská smlouva zavedla tři novinky:
 • 1993 - vytvoření Finančního nástroje pro orientaci rybolovu
 • 1994-99 - zdroje pro strukturální fondy a Fond soudržnosti se zdvojnásobily a představovaly třetinu rozpočtu EU
 • 1995 - byl připojen zvláštní cíl na podporu řídce osídlených oblastí ve Finsku a Švédsku
 • Rozpočet: 168 miliard ECU

2000 - 2006

 • 2000 - "Lisabonská strategie" přesunula priority EU směrem k růstu, zaměstnanosti a inovacím; v zájmu zohlednění těchto posunů se změnily rovněž priority politiky soudržnosti
 • 2000-04 - předvstupní nástroje poskytly finanční prostředky a know-how zemím, které čekaly na přistoupení k EU
 • 2004 - přistoupilo deset nových zemí (čímž se počet obyvatel EU zvýšil o 20 %, avšak její HDP pouze o 5 %)
 • Rozpočet: 213 miliard EUR pro 15 stávajících členů; 22 miliard EUR pro deset nových členských států (2004-2006)

2007 - 2013

 • 2007: Bulharsko a Rumunsko vstupují do Evropské unie
 • 2013: do Evropské unie vstupuje Chorvatsko
 • Simplified rules and structures
 • Emphasis on transparency and communication and an even stronger focus on growth and jobs are key elements of the reform
 • Key investment areas (25% has been earmarked for research and innovation, and 30% for environmental infrastructure and measures to combat climate change)
 • Budget: €347 billion
 • Achievements

2014 - 2020