Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Státní podpora

Pravidla Evropské unie ohledně státní podpory byla zavedena proto, aby zajišťovala, že prostředky ve státním vlastnictví nebudou využívány způsobem deformujícím hospodářskou soutěž nebo vytvářejícím nespravedlivé zvýhodnění na jednotném evropském trhu.

Státní podporou se rozumí výhoda poskytnutá vládou, která může určité společnosti poskytnout nespravedlivou konkurenční výhodu vůči jejím obchodním konkurentům. Taková státní podpora může mít celou řadu různých podob, například může proběhnout formou poskytnutí grantových dotací, úrokových či daňových úlev nebo nákupu zboží a služeb za speciálních podmínek.

Pravidla EU obecně státní podporu zakazují, pokud nemůže být ospravedlněna určitými okolnostmi týkajícími se všeobecného hospodářského rozvoje. Komise je zmocněna zajišťovat uplatňování a dodržování pravidel ohledně státní podpory ve všech členských státech. Operační programy EU pro regionální rozvoj podléhají pravidlům upravujícím státní podporu.