Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Sdílené řízení

Financování z EU má dvě hlavní možné podoby: fondy, které jsou spravovány centrálně a přímo Evropskou komisí, např. pro účely výzkumu, a fondy, jejichž řízení sdílí EU a členské státy, např. strukturální fondy či Fond soudržnosti. V druhém z případů svěřuje EU řízení členským státům. Naprostá většina výdajů EU se týká prostředků, které podléhají řízení sdílenému EU a členskými státy.

Pokud jde o prostředky ve „sdíleném řízení“, Komise v současné době svěřuje členským státům programy realizace na národní úrovni. Členské státy mohou poté rozdělovat tyto prostředky koncovým příjemcům (tj. firmám, zemědělcům, obcím apod.). Členské státy nesou primární odpovědnost za vytvoření systému řízení a kontroly, který bude ve shodě s požadavky nařízení a bude zajišťovat účinné fungování tohoto systému a též prevenci, detekci a nápravu nesrovnalostí. Komise hraje úlohu dohledu v tom smyslu, že se ujišťuje o tom, zda uspořádání systému řízení a kontroly vyhovuje jejím požadavkům. Činí tak ověřením účinného fungování tohoto systému a v případě, kdy je to nezbytné, formou finančních oprav.

Další informace