Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ceny RegioStars

Ceny RegioStars se snaží podporovat inovace prosazováním výměny zkušeností a doporučovaných postupů mezi evropskými regiony.

Ceny se předávají každý rok a jejich cílem je identifikovat a oslavit projekty regionálního rozvoje podporované z regionální politiky EU. Ceny představují originální a inovativní projekty, které by mohly být inspirací pro jiné regiony, a to v různých oblastech, jako jsou např. inovace MSP, bio-ekonomika nebo udržitelná městská doprava.

Aby mohl být projekt nominován na ocenění, musí mít vždy inovativní charakter, musí prokázat schopnost udržitelnosti a doložit svůj pozitivní příspěvek k hospodářství regionu. Musí též dosáhnout výsledků, které mohou posílit místní, regionální a meziregionální partnerství.

Další informace