Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Vrácení prostředků

Existují tři okolnosti, za kterých musí Evropská komise požádat příslušný členský stát, aby vrátil prostředky ze strukturálních a investičních fondů.

Zaprvé dojde k vracení prostředků, pokud nejsou všechny finanční příspěvky pro příslušný členský stát nezbytné. Finanční pravidla EU v takovém případě požadují vrácení předmětných částek.

Zadruhé finanční pravidla EU požadují vrácení prostředků, pokud byly poskytnuty pro strukturální opatření, které již bylo dokončeno.

Zatřetí má Evropská komise právo vyzvat příslušný členský stát k vrácení prostředků, pokud byly prostředky ze strukturálních a investičních fondů EU v důsledku podvodu či nedbalosti zneužity.

Postupy vrácení prostředků zakotvené v právních předpisech EU mohou být aktivovány za účelem získání prostředků zpět. Ve vztahu k prostředkům politiky soudržnosti certifikační orgán sestavuje a zasílá Komisi pro každý operační program seznam výdajů a žádostí o platby. Tento orgán musí též certifikovat přesný výdaj a posoudit jeho shodu s příslušnými pravidly a předpisy EU.

Pokud nastane nějaký problém, který bude odhalen kvůli nesrovnalostem v účetnictví nebo následkem kontroly Komise či jiného orgánu, musí certifikační orgán dohlédnout na vrácení takových prostředků. V nezbytných případech se pro vymáhání prostředků v rámci procesu vrácení plateb využije místní soudní systém.

Další informace