Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Platby

Při rozdělování prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU mezi operační programy pro období 2014–2020 může Komise provádět tři typy plateb:

 • Platby předběžného financování. Tyto platby se provádějí v období 2014 až 2016, když Komise schválí operační program. Počáteční předběžné financování se provádí v ročních splátkách ve výši 1 % částky financování daného operačního programu po celou dobu programového období. V období 2016 až 2023 se vyplácí každý rok předběžné financování ve výši 2 % až 3 % celkové částky financování.
 • Průběžné platby. Před uskutečněním první průběžné platby musí členský stát předložit Komisi podrobnosti o tom, jak zamýšlí předmětný operační program spravovat, certifikovat a kontrolovat. Následně je třeba pravidelně posílat Komisi žádosti o platbu, která následně uvolní budoucí platby. V případě závažných nedostatků či nesrovnalostí v řízení operačního programu je možné průběžné platby pozastavit, dokud nebudou přijata opatření, která budou dané problémy řešit.
 • Úhrada konečného zůstatku. Členský stát může obdržet závěrečnou platbu od Komise až poté, co pro každý operační program předloží závěrečný výkaz výdajů a závěrečnou zprávu o realizaci.

Další informace