Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Operační program

Operační programy jsou podrobné plány, v nichž členské státy stanovují, jak budou během programového období vynakládány prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Mohou být zpracovány pro konkrétní region, nebo mohou mít tematický cíl a platnost pro celou zemi (například „životní prostředí“). Pro cíl Evropská územní spolupráce se připravují přeshraniční nebo meziregionální operační programy.

Členské státy předkládají své operační programy na základě dohod o partnerství. Každý operační program specifikuje, který z 11 tematických cílů, jimiž se řídí politika soudržnosti v období 2014–2020, bude prostřednictvím financování dostupného pro operační programy řešit.