Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Řídicí orgán

Řídicí orgán pod patronátem politiky soudržnosti EU na období 2014–2020 zodpovídá za účinné řízení a realizaci operačního programu.

Řídicím orgánem může být národní ministerstvo, regionální orgán, místní zastupitelstvo nebo jiný veřejný či soukromý subjekt, který je k výkonu této funkce jmenován a schválen členským státem. Od řídicích orgánů se očekává, že budou provádět svoji práci v souladu s principy zdravého finančního řízení.

Pro každý operační program musí řídicí orgán vždy do 31. května každého roku Komisi předložit výroční zprávu o realizaci. Mezi další hlavní úkoly řídicího orgánu patří:

 • zajištovat, aby činnosti vybrané pro financování vyhovovaly kritériím operačního programu,
 • kontrolovat, zda jsou spolufinancované produkty a služby dodávány účinně v souladu s pravidly EU a národními pravidly,
 • evidovat a ukládat účty, zajišťovat vedení přesných revizních záznamů,
 • zajišťovat, aby byly výkony operačního programu řádně vyhodnoceny.

Další informace