Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Nástroj předvstupní pomoci (NPP) vytvořila EU pro podporu kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí.

NPP existuje od roku 2007 a nahrazuje celou řadu starších předvstupních programů EU, například PHARE, ISPA, SAPARD či CARDS, stejně jako finanční nástroj pro Turecko.

V období 2014–2020 je prostřednictvím NPP k dispozici více než 11 miliard EUR, které budou použity na pět oblastí politiky:

 • pomoc při transformaci a budování institucí,
 • socioekonomický a regionální rozvoj,
 • rozvoj lidských zdrojů,
 • zemědělství a rozvoj venkova,
 • regionální a územní spolupráce.

O financování prostřednictvím NPP se mohou ucházet jak kandidátské země (Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Island), tak potenciální kandidáti (Albánie, Bosna-Hercegovina, Kosovo dle rezoluce Bezpečnostní rady OSN č. 1244).

Podpora z NPP je poskytována prostřednictvím víceletých programů a pro její získání musí mít každá země zpracované strategické dokumenty: speciální dokumenty pro strategické plánování pro každého příjemce. Tento postup připraví kandidátské země na správu prostředků z evropských fondů, které obdrží, až dosáhnou členství v EU, včetně těch, které spadají pod regionální politiku na období 2014–2020.

Další informace