Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Meziregionální spolupráce

Meziregionální spolupráce je zaměřena na posilování regionálního rozvoje EU prostřednictvím přenosu know-how a výměny zkušeností mezi jednotlivými regiony.

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE tvoří součást cíle Evropská územní spolupráce, který spadá do politiky soudržnosti pro období 2014–2020. Program si klade za cíl zlepšovat účinnost politik regionálního rozvoje a přispívat k ekonomické modernizaci a vyšší konkurenceschopnosti v Evropě.

Poskytuje rámec pro spolupráci mezi regionálními a místními aktéry ve 28 státech EU a dále v Norsku a Švýcarsku.

Programy jsou částečně financované z EFRR, a to z kapitoly meziregionální spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce:

INTERACT – podpora doporučovaných postupů a jejich výměna mezi orgány pověřenými realizací programů spolupráce,

ESPON – monitorovací síť pro územní rozvoj,

URBACT – vytváření městských sítí, podpora městských sítí a rozvoje měst.