Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Hodnocení

Pro programové období 2014–2020 byly identifikovány tři typy hodnocení: před (ex ante), během (průběžné) a po (ex post). Politika soudržnosti se hodnotí na základě partnerství. Členské státy zodpovídají za hodnocení ex ante, zatímco Evropská komise provádí hodnocení ex post.

Zodpovědnost za průběžné hodnocení spočívá především na členských státech, ale Komise je může provádět i z vlastní iniciativy v partnerství s členskými státy. Klíčové úkoly Evropské komise zahrnují poskytování pokynů ohledně hodnocení a usnadňování výměny zkušeností mezi členskými státy.

Další informace