Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evropský nástroj sousedství (ENS)

Evropská politika sousedství (EPS) je zacílena na podporu procesů politických, ekonomických a sociálních reforem v následujících zemích, které leží v sousedství Evropské unie: Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Moldavsko, Palestinská samospráva, Sýrie, Tunisko a Ukrajina. EPS se snaží posilovat prosperitu, stabilitu, bezpečnost, tržní ekonomiku a udržitelný růst prostřednictvím trvalého dialogu se všemi partnerskými zeměmi.

Partnerské státy se dohodnou s EU na akčním plánu EPS, který bude prokazovat jejich úsilí, pokud jde o demokracii, lidská práva, vládu práva, řádnou státní správu, principy tržní ekonomiky a udržitelný rozvoj. Jedním z klíčových nástrojů této politiky jsou tyto akční plány, které určují krátkodobé i střednědobé priority pro všechny partnerské státy. Akční plány jsou šity na míru jednotlivým sousedním zemím, ale obecně se týkají celé řady společných činností, od politického dialogu po záležitosti spojené s obchodem a hospodářskou a sociální spoluprací.

Pro období 2014–2020 je evropská politika sousedství financována pomocí Evropského nástroje sousedství (ENS), který nahrazuje Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENSP), který existoval od roku 2007. V souladu s obnovenou politikou sousedství, která byla zahájena v roce 2011, se podpora ENS zaměřuje především na:

 • podporu lidských práv a vládu zákona; vytvoření hluboké a udržitelné demokracie a rozvoj prosperující občanské společnosti;
 • udržitelný růst podporující začlenění a ekonomický, sociální a územní rozvoj, včetně postupné integrace s vnitřním trhem EU;
 • mobilitu a kontakty mezi obyvateli, včetně studentských výměnných pobytů a občanské společnosti;
 • regionální integraci, včetně přeshraniční spolupráce.

Celková výše sedmiletého rozpočtu ENS činí 15,4 miliard EUR (v cenách z roku 2014).