Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropská seskupení pro územní spolupráci si kladou za cíl usnadňovat a podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v EU. Mezi jejich úkoly patří realizace programů, které jsou spolufinancované EU, případně jakýchkoli jiných evropských projektů přeshraniční spolupráce.

ESÚS mají právní subjektivitu a spojují orgány z různých členských států. Jejich členy mohou být samotné členské státy EU, regionální či místní orgány, sdružení nebo jiné veřejné orgány. Členové ESÚS musí být nejméně ze dvou členských států EU.