Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Strategie Evropa 2020

Evropa 2020 je desetiletá strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Za účelem splnění tohoto cíle bylo stanoveno pět ambiciózních dílčích cílů, které zahrnují oblast zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, změn klimatu a udržitelnosti energetiky, vzdělávání a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Politika soudržnosti usiluje o finanční podporu strategie Evropa 2020. Proto je v programovém období 2014–2020 financování zacíleno na 11 tematických cílů, které souvisí s cíli strategie Evropa 2020. Na tyto tematické cíle se musí zaměřovat určité dané procento investic. Díky tematickému cílení jsou prostředky politiky soudržnosti vynakládány způsobem, který Evropě pomůže stát se inovativnější, efektivnější, udržitelnější a konkurenceschopnější.