Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

ESPON (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost)

ESPON je program aplikovaného výzkumu zaměřený na podporu formulace politik územního rozvoje v Evropě. Za tím účelem program zpracovává systematická data s širokým záběrem týkající se územních trendů a různých ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů a snaží se identifikovat potenciál regionů, měst a větších územních celků a ekonomické problémy, kterým čelí.

Činnosti sítě ESPON pokrývají všechny členské státy EU a také Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Zapojuje so do nich více než 130 orgánů z celého kontinentu. Provádějí různé druhy studií (tematické studie, studie dopadu politiky, interdisciplinární studie, vědecké propojování, vytváření kapacit) a vytvářejí územní data ve formě statistik, analýz a map. Jednou z významných výzev sítě ESPON je zajištění dostupnosti a srozumitelnosti těchto materiálů pro tvůrce politik na místní úrovni. Na úrovni EU poskytují výsledky výzkumného úsilí sítě ESPON zdroj srovnatelných informací, které lze využívat za účelem zlepšování konkurenceschopnosti Unie a jejího udržitelného rozvoje.

V programovém období 2014–2020 bude ESPON působit jako Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Bude se soustředit především na tematický cíl 11: posilování institucionálních kapacit veřejných orgánů a zúčastněných stran a efektivní práce orgánů veřejné správy.

Další informace