Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Rozšiřování

Rozšiřováním se označují vlny, v nichž se nové země stávaly členy EU. K šesti zakládajícím členům Evropských společenství (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko) se dosud připojilo dvaadvacet dalších zemí:

 • 1973: Dánsko, Irsko, Spojené království
 • 1981: Řecko
 • 1986: Portugalsko, Španělsko
 • 1995: Rakousko, Finsko, Švédsko
 • 2004: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko
 • 2007: Bulharsko, Rumunsko
 • 2013: Chorvatsko

Status kandidátské země mají Island, Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko. Přístupová jednání probíhají s Tureckem, Černou Horou a Srbskem, jednání s Islandem jsou v současnosti pozastavena. Potenciálními kandidátskými zeměmi jsou i další země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo*).

Během období 2014–2020 se jako finanční nástroj EU napomáhající předvstupnímu procesu využívá nástroj předvstupní pomoci (NPP). Pomoc je poskytována na základě přístupových partnerství s kandidátskými zeměmi a evropských partnerství s potenciálními kandidátskými zeměmi.

* Tímto označením není nijak dotčeno stanovisko ohledně statutu a toto označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora o vyhlášení nezávislosti Kosova.