Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Doplňkovost

Doplňkovost je jedním z principů, kterými se řídí práce evropských strukturálních a investičních fondů. Tento princip určuje, že příspěvek z fondů nesmí v regionech, kterých se tento princip týká, nahrazovat výdaje z veřejných nebo rovnocenných strukturálních zdrojů členského státu. Jinými slovy, finanční alokace ze strukturálních a investičních fondů nesmí v daných regionech vést ke snížení národních strukturálních výdajů – měly by představovat doplnění národních výdajů z veřejných zdrojů. Princip doplňkovosti je ověřován v členských státech, kde žije minimálně 15 % populace v méně rozvinutých regionech, a to kvůli rozsahu finančních zdrojů, které jsou jim přidělovány.

Na začátku programového období je úroveň výdajů, kterou bude členský stát udržovat po celé programové období, stanovena v dohodě o partnerství (ověřování ex ante). Dodržování principu doplňkovosti ověří Komise u každého členského státu uprostřed programového období (v roce 2018) a dále na konci období (v roce 2022).

Další informace