Rozvoj venkova

Převážně venkovské oblasti tvoří polovinu Evropy a obývá je asi 20 % obyvatelstva. Většina venkovských oblastí však zároveň představuje spíše znevýhodněné regiony EU a jejich HDP na hlavu je výrazně nižší než evropský průměr.

Další nástroje

 

Evropská unie se snaží pomoci venkovským regionům růst a zvyšovat standardy zaměstnanosti a životní standardy, a proto si pro politiku rozvoje venkova stanovila tři základní cíle: zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření pro boj proti klimatickým změnám a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Politika soudržnosti EU tyto cíle sdílí. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF) proto fungují jako doplňky Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).