Výzkum a inovace

Udržitelný růst stále více souvisí se schopností regionálních ekonomik inovovat a měnit se, přizpůsobovat se neustále se proměňujícímu a konkurenčnějšímu prostředí. To znamená, že na tvorbu ekosystémů, které podporují inovace, výzkum a vývoj a podnikání, je potřeba vynaložit mnohem větší úsilí, jak zdůraznila strategie Evropa 2020 a její stěžejní iniciativa Unie inovací. Inovace je tedy klíčem k celé řadě priorit Komise, zejména Zelené dohodě pro Evropu, což je hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí a připravuje Evropu na digitální věk.

Další nástroje

 

Podpora inovací je hlavním bodem programů politiky soudržnosti na období 2014–2020, přičemž se na inovace vyhradí zhruba 65 miliard EUR. Zhruba 30% celkové výše prostředků na politiku soudržnosti se investuje do inovací v širším smyslu. Strategie pro inteligentní specializaci mobilizuje inovační potenciál všech regionů EU.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020