Regionální politika a nejvzdálenější regiony

Evropská unie eviduje devět nejvzdálenějších regionů, které jsou zeměpisně velmi vzdálené od evropského kontinentu:

  • Guadeloupe a Réunion (2 francouzské regiony);
  • Mayotte (1 francouzský zámořský departement);
  • Francouzská Guyana a Martinik (2 francouzská územní společenství)
  • Svatý Martin (1 francouzské zámořské společenství);
  • Madeiru a Azory (2 portugalské autonomní regiony);
  • Kanárské ostrovy (1 španělské autonomní společenství).

Jedná se o ostrovy a souostroví, které leží v Karibiku, západním Atlantiku a Indickém oceánu, a o některá území amazonského pralesa. I když se nacházejí daleko od evropského kontinentu, jsou tyto regiony nedílnou součástí EU. Žije zde přibližně 4 800 000 obyvatel (stejně jako v Irsku).

Na nejvzdálenější regiony se vztahuje právo EU a všechna práva a všechny povinnosti související s členstvím v EU, s výjimkou případů, pro které platí specifická opatření či odchylky. V souladu s článkem 349 SFEU účelem těchto specifických opatření je řešení problémů, jimž nejvzdálenější regiony čelí v důsledku své odlehlosti, izolovanosti, malé rozlohy, obtížné topografie a klimatu či ekonomické závislosti pouze na několika produktech.

Nejvzdálenější regiony mohou využívat financování v rámci politiky soudržnosti prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.