Severní Irsko: Mírový program

Program PEACE III (2007-2013) je speciálním projektem strukturálních fondů EU. Jeho cílem je posílit pokrok směřující k mírové a stabilní společnosti a podporovat mír v Severním Irsku i v pohraničních okresech Irska.

Program se řadí mezi cíle Evropské územní spolupráce. Disponuje celkovým rozpočtem 333 milionů EUR, z nichž 225 milionů EUR přichází z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Zahrnuje Severní Irsko a příhraniční oblasti Irska (týká se krajů Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan a Sligo).

Program PEACE III řídí Zvláštní oddíly programů EU EN