Zdraví

Politika soudržnosti EU si klade za cíl snižovat ekonomické a sociální nerovnosti. Proto investuje do zdraví, které je klíčovým faktorem regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti. Investice mohou řešit celou řadu různých problémů, například stárnutí obyvatelstva v Evropě, zdravotnickou infrastrukturu a udržitelné systémy, elektronické zdravotnictví, pokrytí zdravotnickými službami a programy na podporu zdraví.

Podpora zdraví je realizována v rámci několika z jedenácti priorit politiky soudržnosti na období 2014–2020, včetně tematických cílů 2 – IKT, 3 – MSP, 8 – Zaměstnanost, 9 – Sociální začleňování a 11 – Institucionální kapacity.

Investice z fondů ESI do oblasti zdraví jsou úzce spjaty s rámcem zdravotní politiky, a to včetně zhodnocení potřeb a efektivnosti nákladů.